Nejčastěji se jiným lepí na kufr řidiči z Libereckého kraje

Po 17. 05. 2021

Skoro tři čtvrtiny dotázaných řidičů v Libereckém kraji uvedly, že alespoň někdy nedodržují bezpečnou vzdálenost od vozu před sebou. Jde o nejvyšší počet napříč Českem. V Karlovarském kraji se ke stejnému prohřešku přiznalo o 25 procent respondentů méně. Regionální rozdíly v prohřešcích, kterých se řidiči při jízdě dopouštějí, vyplynuly z rozsáhlého průzkumu, jejž v rámci kampaně Agresivita zabíjí iniciovala Česká asociace pojišťoven. Partnery kampaně, zaměřené na prevenci agresivního chování řidičů, jsou Policie České republiky a Besip.

Takhle vás to v autoškole neučili. Tak proč s tím začínat teď?

Kromě nedodržování bezpečné vzdálenosti někdy více než polovina řidičů dělá i nebezpečné myšky, tedy předjíždí na poslední chvíli. Celkem jde o 53 procent dotázaných, což je i nejvyšší počet napříč regiony. V průměru předjíždí nebo objíždí na poslední chvíli méně než 45 procent řidičů. Kromě toho ale patří liberečtí řidiči spolu s jihomoravskými a karlovarskými mezi ty s nejvyšší mírou sebereflexe. Za agresivního řidiče se zde považuje přibližně devět procent respondentů, což je téměř o polovinu více než republikový průměr, vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK.

Agresivní jízda se promítá do smutných statistik. „V Libereckém kraji se do konce března tohoto roku stalo 989 dopravních nehod, při nichž zahynuly dvě osoby a dalších šest utrpělo těžká zranění. V tomto roce prozatím sledujeme trend poklesu počtu nehod, usmrcených i zraněných osob. Ve spolupráci s partnery připravujeme řadu preventivních akcí, při nichž budeme i nadále upozorňovat na agresivní chování nejen za volantem, ale i za řídítky motocyklů či jízdních kol,“ říká Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje odpovědný za resort dopravy.

Krajská koordinátorka Besip MD pro Liberecký kraj Markéta Novotná k tomu dodává: „Právě v těchto dnech připravujeme kampaň, která v našem krajském městě reaguje na nově poskytovanou službu, půjčování sdílených elektrokoloběžek. Mnozí uživatelé totiž nevědí, jak se na těchto prostředcích pohybovat, respektive kde se nepohybovat. Chceme se tak vyhnout vzájemné rivalitě mezi cyklisty a chodci, která může na chodnících či stezkách pro cyklisty nastat.“

Ačkoliv jsou agresivní projevy na silnicích extrémně nebezpečné, za určitých okolností je ochotno je tolerovat 46 procent dotázaných. „Ochota českých řidičů omlouvat své prohřešky za volantem tím, že si to okolnosti žádají, je neobyčejně vysoká,“ komentuje výsledek dotazníkového šetření výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Platí také, že jednotlivým prohřeškům přikládají lidé různou závažnost. Zatímco například nedodržování bezpečné vzdálenosti, předjíždění na poslední chvíli, vybržďování či záměrné nedávání přednosti hodnotili dotazovaní jako velmi rizikové, troubení, křik a agresivní gestikulaci za nebezpečné nepovažuje téměř nikdo. Nicméně i tyto zdánlivě neškodné projevy mohou mít nedozírné následky, varuje Tomáš Neřold, vedoucí oddělení Besip Ministerstva dopravy: „Chcete-li dát například vytroubením jiného řidiče najevo, že má uhnout z cesty nebo vyrazit do křižovatky, protože už blikla zelená, je třeba si uvědomit, že to může vyvést z míry nejen daného řidiče, ale také všechny okolo. Lidé se začnou rozhlížet všude kolem, čímž ztratí pozornost, nebo náhle strhnou volant ke straně. To všechno jenom zvyšuje riziko, že někdo udělá skutečnou, fatální chybu.“

O kampani Agresivita zabíjí
Kampaň Agresivita zabíjí, která byla spuštěna 17. září 2020, staví zejména na emotivních televizních a rádiových spotech, popisujících konkrétní nebezpečné situace způsobené agresivními řidiči, které mají fatální následky, a to nejen pro samotné účastníky dopravních nehod, ale i pro jejich blízké. Spoty doplňuje bannerová reklama i tištěná inzerce. V roce 2021 vznikla ještě humorná videa s Tigranem Hovakimyanem, cílící na mladé řidiče, kteří jsou podle dat ČAP za volantem až 2,5krát rizikovější. Na webu www.agresivitazabiji.cz si lze vyzkoušet své řidičské vlastnosti pomocí testu agresivity, který ČAP připravila ve spolupráci s dopravními psychology. Veškeré aktivity v rámci kampaně jsou financovány z Fondu zábrany škod.

TV spoty naleznete všechny ZDE.


nahoru