Jak na dopravní výchovu. Učitelům poradí semináře


Kvůli nepříznivé epidemické situaci se v loňském roce nemohly uskutečnit semináře zaměřené na dopravní výchovu. Pro učitele základních a mateřských škol je pravidelně v rámci projektu Markétina dopravní výchova pořádá Tým silniční bezpečnosti. Pedagogové díky nim mají možnost naučit se nebo se inspirovat, jak zařadit dopravní výchovu nejen do své výuky, ale i do každodenních činností. Organizátoři věří, že letos na jaře mezi pedagogy znovu vyrazí. Na webu jsou již zveřejněné termíny a zájemci se na bezplatné semináře mohou přihlašovat.

Semináře pro pedagogy mateřských a základních škol jsou realizovány již od roku 2017. Dopravní výchovu učí hravou a zábavnou formou.

„Také naše akce výrazně ovlivnila všechna vládní nařízení a opatření související s pandemií. Řadu z nich jsme přesunuli do online prostoru, ale konkrétně semináře pro učitele jsou postavené na vysoké interakci, osobním kontaktu s účastníky, jsou hodně praktické a živé, v části semináře jsou využívány aktivizační metody. Online prostředí by to klasické prezenční stoprocentně nenahradilo,“ vysvětluje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.


Na letošek je připravených celkem 12 termínů na semináře pro pedagogy základních škol a 16 dalších pro učitele v mateřinkách. Zájem o ně je velký, a proto se tradičně uskuteční po celé České republice. Registrace jsou již otevřeny na webu www.dopravnivychova.cz. „Snažíme se o to, aby semináře byly skutečně užitečné, konaly se v příjemném prostředí, učitele obohatily o nové náměty. Seznamujeme je se základními pravidly, systémem dopravní výchovy a legislativou, ale především jim nabízíme získání potřebných pracovních pomůcek a další materiály, které často nemají. Navíc mají prostor předat si vzájemně zkušenosti a rady, jak výuku dopravní výchovy zlepšit. Spojuje je snaha zvýšit bezpečnost dětí a mládeže v silničním provozu,“ dodává Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy, která semináře vede.


Seminář trvá čtyři hodiny, pro zájemce je zdarma. Je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Celá zpráva ke stažení ve formátu DOC a PDF.


Více o projektu Markétina dopravní výchova můžete zjistit na www.dopravnivychova.cz. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.


nahoru