Děti ztvárnily, jaká hrozí nebezpečí na ulici


Každoročně pořádá Tým silniční bezpečnosti s Policií ČR a dalšími partnery výtvarnou a literární soutěž s dopravní tématikou. Soutěž byla vyhlášena na začátku října loňského roku a téma bylo „Ulice není herna“. I v době covidové se školy hojně do soutěže zapojily napříč republikou.

Výtvarná a literární soutěž proběhla v rámci projektu Markétina dopravní výchova.

Ne nadarmo se říká: „Kdo si hraje, nezlobí!“. Ovšem platí to i na chodníku nebo na silnici? Můžeme si hrát v silničním provozu? Každý si pod hraním představí něco jiného. Děti v rámci vyhlášené výtvarné a literární soutěže měly využít jakékoli výtvarné či literární prostředky a pomoci tak uklidit hernu v silničním provozu.

Osloveny byly základní a mateřské školy v celé České republice, a měly prostor do 18. 12. 2020 své žáky do soutěže zapojit. Na krajských úrovních byli někteří výherci oceněni zástupci Policie České republiky. Následně proběhlo republikové kolo. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Výtvarná díla byla ohodnocena v únoru tohoto roku komisí, která byla zastoupena plk. Jiřím Zlým a plk. Zuzanou Pidrmanovou z Policejního prezidia Policie ČR, dále Janem Polákem a Markétou Novotnou z Týmu silniční bezpečnosti. Literární díla hodnotili spisovatelé a zástupci z Krajské vědecké knihovny v Liberci.

V tomto ročníku se sešlo více než 1 000 dětských prací. „Hodnocení dětských výtvorů je vždy zpestřením naší práce. Získáváme tím od dětí i zpětnou vazbu, jaká rizika v silničním provozu si samy uvědomují. Na výkresech se nejčastěji objevovaly situace spojené s pádem do vozovky, s nepozorností vlivem sluchátek v uších, případně aktivity v blízkosti vozovky za nepřehlednou zatáčkou. Pevně věříme, že je tato aktivita pro děti přínosná, a že si pravidla bezpečného chování v silničním provozu přenesou i do reálného života,“ dodává plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

Vzhledem k pandemické situaci není možné realizovat tradiční slavnostní vyhlášení a ocenění výherců v Muzeu Policie ČR. Výherci budou v nejbližších dnech kontaktováni a prostřednictvím škol jim budou předány hodnotné ceny. „Pevně věříme, že při vyhlášení další soutěže, kterou připravuje na podzim tohoto roku, proběhne tradičním setkáním s výherci osobně, ať už v Praze či pro změnu v Liberci. Vždy máme pro děti připravený nějaký zajímavý program navíc, o který jsme v této soutěži děti museli ochudit,“ říká Jan Polák z Týmu silniční bezpečnosti.

Hodnotné ceny pro výherce připravili partneři soutěže, tedy Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů, Policie České republiky, Autoklub České republiky, iQ Landia Liberec, QUO, Ippon Shop, BESIP a Tým silniční bezpečnosti. „Výhercům blahopřejeme a pevně věříme, že z cen budou mít radost. Budeme se těšit na účast v dalších soutěžích,“ uzavírá Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Seznam výherců:

Celá zpráva ke stažení ve formátu DOC a PDF.


nahoru