Preventivní akce na viditelnost chodců pokračují

Čt 11. 02. 2021

Tentokrát policisté společně se zástupci Týmu silniční bezpečnosti a BESIP cílili na chodce v České Lípě. Viditelnosti chodců a cyklistů věnují policisté v Libereckém kraji stálou pozornost a i z kraje nového roku realizují ve spolupráci se zástupci Týmu silniční bezpečnosti a BESIP několik preventivních akcí cílených na tuto skupinu účastníků silničního provozu. Vždyť právě chodci a cyklisté jsou na silnicích z hlediska možných následků nejrizikovějšími skupinami.

Sníženou viditelností rozumíme období od soumraku do úsvitu, za hustého deště, sněžení či za mlhy.

Připomínáme povinnost chodců, která vešla v platnost v únoru roku 2016, dle § 53 odst. 9. zákona č. 361/2000 Sb. zákona o provozu na pozemních komunikacích: Chodci, kteří se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, jsou povinni mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

I přesto, že se tato povinnost nevztahuje pro pohyb v obci, upozorňujeme chodce na důležité pravidlo "být viděn" právě i v obci, kde se nacházejí také různá tmavá místa či zákoutí a řidiči je zde mohou velmi špatně vidět. Chodci i cyklisté zde ale převážně spoléhají na pouliční osvětlení a z tohoto důvodu zde mnohdy nepovažují reflexní prvky za tolik důležité. 

Policisté tentokrát cílili na chodce v České Lípě. Ve středu 10. února 2021 v odpoledních hodinách rozdávali občanům u nákupního centra Albert v ulici Borská nejen cenné rady, ale také reflexní dárky, které přispějí ke zvýšení jejich bezpečnosti v silničním provozu. Policistky z obvodního oddělení Česká Lípa společně s krajskou koordinátorkou BESIP Mgr. Markétou Novotnou a Patrikem Langem z Týmu silniční bezpečnosti zároveň vysvětlovali návštěvníkům nákupního centra důležitost používání těchto reflexních prvků, ale také jejich správné nošení. 

V obdobných akcích budou policisté společně s Týmem silniční bezpečnosti a krajskou koordinátorkou BESIP v následujícím období pokračovat. Již v pondělí 22. února 2021 budou rozdávat reflexní prvky chodcům u prodejny Lidl v Jablonci nad Nisou.
 


nahoru