Pozor na podzimní mlhy a námrazu

Út 03. 11. 2020

Podzim se hlásí o slovo. A s ním přicházejí mlhy. Jízda za mlhy je nebezpečná, výrazně při ní klesá viditelnost. Navíc musíme v těchto dnech počítat i s námrazou.

Jízda za mlhy je skutečně nebezpečná. Nejen že výrazně klesá viditelnost, ale navíc mlha zkresluje vnímání rychlosti, kterou motoristé vnímají jako výrazně nižší, než tomu ve skutečnosti je. Řidiči totiž mohou jen stěží porovnávat rychlost jedoucího vozidla s okolními předměty, které vidí nezřetelně a ke všemu jen v nejasných obrysech. Nezřídka se stává, že v prvním okamžiku považují stojící vozidla za jedoucí. Vzdálenost od okolních předmětů vyhodnocují jako větší, než odpovídá realitě. Už to samo o sobě je nebezpečné, varuje Tým silniční bezpečnosti. Navíc na vozovce mlha kondenzuje, brzdná dráha se proto citelně prodlužuje. Řidiči, kteří včas nesníží rychlost jízdy, nestačí před neočekávanou překážkou zastavit a mohou do ní narazit plnou rychlostí.

Na cestu je dobré vydávat se s potřebnou časovou rezervou. Narazíme-li na mlhu za dne, světla pro denní svícení rozhodně nepostačí. Automobil musí být pro ostatní řádně viditelný ze všech stran, je proto třeba svítit potkávacími světly a pamatovat na povinnost rozsvítit zadní mlhové světlo. Je-li vozidlo vybaveno předními mlhovkami, určitě stojí za to je použít.

Dobré je pamatovat na zákeřnost místních mlh.

Bohužel doposud řada řidičů vjíždí z úseku s dobrou viditelností do mlhavého oblaku bez snížení rychlosti a bez řádného osvětlení svého vozidla. Spoléhají na to, že silnici dobře znají, a že je tedy nemůže nic překvapit. Ovšem stačí, aby byla na silnici neočekávaná překážka, a může být zaděláno na vážnou nehodu. Na druhou stranu po vynoření se z mlhy do dlouhého úseku s dobrou viditelností je nutno mlhová světla vypnout. Zvláště za tmy jsou pro vzadu jedoucí řidiče nepříjemně oslňující. S rozvahou je třeba používat mlhovky i při pomalé jízdě v koloně.

Vidět a být viděn

Řada řidičů také stále nedoceňuje platnost zásady vidět a být viděn. Světla pro denní svícení v husté mlze rozhodně nepostačí. Automobil musí být pro ostatní řádně viditelný, je proto třeba rozsvítit potkávací i obrysová světla. Řidiči často zapomínají rozsvítit zadní mlhová světla. Zákon o silničním provozu to přitom vyžaduje. Na druhou stranu vybavení vozidel předními mlhovkami povinné není, a proto je řidiči rozsvěcet nemusejí. Pozor by si měli dát i řidiči spoléhající na automatické přepínání světel pro denní svícení na světla potkávací. Technika může v mlze zradit a řidič tak může ohrozit sebe i ostatní.
 
Vidět ovšem musí být všichni, dokonce i chodci a cyklisté. Chodec musí mít reflexní doplňky mimo obec i za snížené viditelnosti, jde-li po silnici tam, kde není veřejné osvětlení. Cyklisté kromě odrazek musí za snížené viditelnosti mít zapnuté světlo vpředu i vzadu.


nahoru