Ať je celý školní rok bez karambolů. Děti se vrátily do škol i do silničního provozu


Téměř před měsícem se po letních prázdninách do školních lavic vrátili nejmladší účastníci silničního provozu. V září proběhlo mnoho aktivit věnující se prevenci. Policisté společně s Týmem silniční bezpečnosti nabádají i nadále motoristy, aby jezdili obzvlášť ostražitě. Rodičům zároveň doporučují, aby dětem znovu a znovu připomínali, jak se bezpečně chovat po cestě do školy. Kvůli viditelnosti by také neměli podcenit výbavu reflexních prvků. Celý školní rok budou doprovázet aktivity projektu Markétina dopravní výchova.

Děti se vrátily do školních lavic a Tým silniční bezpečnosti jim opět připomíná aktivity, jak se naučit bezpečně chovat v silničním provozu.

„Začátek školního roku je rizikovým obdobím jak pro školáky, tak pro řidiče. Nutnost opatrnosti platí pro všechny. Děti jsou po prázdninách ještě nepozorní a roztržití. Samostatnou kapitolou jsou pak prvňáčci, kteří se učí teprve chodit do školy a dopravní prostředí je pro ně velká neznámá. Řidiči by si to měli uvědomovat a speciálně v okolí škol dbát na nejvyšší ostražitost. Tedy snížit rychlost, sledovat okolí a věnovat se plně řízení. Tak by se měli chovat celoročně,“ varuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Policisté tradičně hlídkovali v nejrizikovějších časech u přechodů pro chodce u základních škol. Pro školáky třetích a čtvrtých ročníků měli materiály projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne,“ ze kterých se dozvěděli, jak bezpečně přecházet silnici a další užitečné rady v dopravním provozu. Ostatním dětem rozdávali různé omalovánky, časopisy a sešity z projektu „Markétina dopravní výchova“ zaměřené rovněž na to, jak se správně chovat v silničním provozu.

Domácí úkol pro rodiče

Rodiče by měli nejen na začátku školního roku, ale v celém jeho průběhu své děti upozorňovat na možné rizikové situace. A vždy nemusí souviset jen s dopravní gramotností. Dbejte na to, aby dítě vědělo, v jakých místech přecházet vozovku. Poučte ho o tom, že do silnice může vstoupit až tehdy, když mu nehrozí nebezpečí a vždy se přesvědčilo, že ho motorista vidí a hodlá zastavit. Děti obecně hůře odhadují dopravní situace, například bezpečnou vzdálenost jedoucích aut nebo jejich rychlost. „S cestou do školy, však také souvisí možné kontaktování cizími lidmi. I tuto problematiku je důležité připomínat a s dětmi probírat,“ upozorňuje Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Pokud dítě do školy cestuje veřejnou dopravou, je důležité mu připomenout, aby nepřecházelo vozovku před nebo za autobusem, ale vždy počkalo až vůz odjede a teprve potom bezpečně přešlo. V případě, že rodiče vozí dítě autem, je třeba dbát zvýšené opatrnosti například při parkování u školy nebo vystupování.

„Praxi v dopravním prostředí musí zajistit rodiče. Ti musí být vždy kladným příkladem. Pokud dítě uvidí, že dospělá osoba je neukázněným chodcem a neukázněným řidičem, s velkou pravděpodobností takové chování převezme i jejich ratolest,“ zdůrazňuje Jan Polák.

Tým silniční bezpečnosti je na nový školní rok připraven

Se začátkem školního roku také odstartovali metodické semináře pro pedagogy mateřských a základních škol zaměřené na dopravní výchovu. Jejich cílem je učitelům poradit, jak téma bezpečnosti silničního provozu včlenit do běžné výuky. Kromě základních pravidel a legislativy se účastníci dozví, kde získat potřebné pomůcky, aby dopravní výchova byla nejen zajímavá, ale především efektivní. Hlásit se mohou prostřednictvím ZDE.

Markéta se také připravuje na vstup do škol s preventivním programem, který bude upraven dle aktuálních opatřeních MZČR a MŠMT. Předškoláci v rámci her a jednoduchých úkolů poznávají dopravní prostředí, účastníky silničního provozu a nebezpečí, které na ně číhá. Pro školní skupiny na základních školách je zhruba čtyřhodinový program rozšířen o další prvky. Vždy jsou jeho součástí také prezentace záchranářů z České červeného kříže.

„V loňském školním roce naše programy proškolily více než 5 900 dětí a žáků v mateřských a základních školách. Markétina dopravní výchova mezi malé a mladé účastníky silničního provozu znovu vyrazí už na podzim. S dětmi budeme také pravidelně na dopravních hřištích. Celé rodiny a široká veřejnost se s námi pak může potkat na cyklostezkách a na dalších místech, kde s nimi budeme mluvit o bezpečnosti v silničním prostředí. Určitě jim rovněž představíme dva nové animované spoty, tentokrát zaměřené na nutnost mít přilbu během jízdy na kole. Druhý krátký snímek ukáže, jak telefon a sluchátka velmi jednoduše odpoutávají pozornost chodců, kteří tak mohou přehlédnout třeba přijíždějící auto,“ uzavírá Markéta Novotná.

Tým silniční bezpečnosti již na jaře reagoval na distanční vzdělávání, a to spuštěním aplikace veřejných testů, které opakují základní pravidla bezpečného pohybu v silničním provozu. Stále s ohledem na situaci šíření nemoci COVID-19 rozvíjí aplikaci a připravuje pro děti a pedagogy další možnosti. Dopravní výchovu lze učit tedy ze školy i z domova.

Tisková zpráva ke stažení:

DOC

PDF


nahoru