Elektrokoloběžky: dobrý sluha nebo špatný pán?

Čt 10. 09. 2020

V posledních letech je na vzestupu jízda čistou stopou. Především mezi mladými lidmi se oblíbeným dopravním prostředkem především ve městech stává elektrokoloběžka. Skladný a ekologický prostředek, který nás pohodlně dopraví do školy, do práce i za zábavou. Při všech takových cestách se však stáváme účastníky silničního provozu a jsme povinni jednat v souladu s platnou legislativou.

Elektrokoloběžka musí splňovat technické podmínky, stejně jako jízdní kolo.

Kdy hovoříme o elektrokoloběžce jako o nemotorovém vozidlu?
Při výběru elektrokoloběžky buďte pozorní. Někteří prodejci nabízejí koloběžky, které sice splňují maximální výkon nižší nebo rovný 250 W, ale opatřují je zařízením pro odstranění rychlostního limitu 25 km/hod. Takto upravená vozidla již není možné podle platné legislativy považovat za jízdní kola. Prodejci jsou si toho vědomi, proto kupujícího písemně upozorňují, že kolo lze použít jen na vlastní nebezpečí a zásadně mimo veřejné pozemní komunikace.

„Nezapomínejme na to, že jak cyklista, tak koloběžkář jsou podle zákona o silničním provozu řidiči. Pokud jedou na pozemní komunikaci, platí pro ně zákaz řízení vozidla pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek“, upozorňuje Jana Horáková z odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.

Jaká jsou tedy pravidla a bezpečnostní zásady při jízdě na e-koloběžce?
Jezdec na koloběžce je z pohledu zákona o silničním provozu cyklistou. Ve většině případů tomu tak je i v případě e-koloběžky. Proto je nezbytné myslet na základní vybavení dopravního prostředku a samotného cyklisty, což je právě i jezdec na e-koloběžce. Mezi takové povinnosti patří do 18 let za jízdy nasazená a řádně připevněná přilba. Tato povinnost by se měla stát samozřejmostí i v dospělosti, aby nedocházelo k těžkým či smrtelným zraněním v případě nehody. „Na elektrokoloběžce rozhodně doporučujeme nosit cyklistickou přilbu. Jejich uživatelé by si měli dávat pozor na to, že je řidič auta může snadno přehlédnout ve slepém úhlu vozidla. Nebezpečné je také prudce vybočit ze směru jízdy či vozit na elektroloběžce dítě, které je v případě pádu či kolize velmi zranitelné,“ vysvětluje vedoucí oddělení BESIP, Tomáš Neřold. Koloběžkáři by měli dbát také na viditelnost. Svůj oděv by při jízdě měli doplnit retroreflexními doplňky, aby byli vidět pro motorové účastníky silničního provozu.

Elektrokoloběžka musí splňovat technické podmínky, stejně jako jízdní kolo. Musí mít tzv. povinnou výbavu. Mezi tu patří především odrazky jako u jízdního kola. Bílá vpředu, červená vzadu, oranžové ve výpletu kol a na pedálech v obou směrech. Vyhláška však počítá s možností nahradit odrazky, v tomto případě především ty oranžové, jiným reflexním materiálem na koloběžce či cyklistovi, například reflexní páskou, která odráží světlo zpět ke zdroji podobně jako odrazky. Dále do povinné výbavy patří dvě na sobě nezávislé funkční brzdy, zaslepené volné konce řídítek a ochranné kryty šroubů a matic. Za snížené viditelnosti musí jezdec na koloběžce svůj stroj doplnit bílou svítilnou vpředu a červenou vzadu. „Elektrokoloběžky jsou zejména ve městech pro děti i dospělé zábavou i dostupným dopravním prostředkem. K jejich užívání je však potřeba přistupovat zodpovědně a nedostávat se do rozporu s platnou legislativou“, doplňuje plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.
 
Kde se mohou jezdci na e-koloběžkách pohybovat?
Stejně jako cyklisté se při jízdě na elektrokoloběžce pohybujeme při pravé krajnici vozovky. V případě, že koloběžku vedeme, můžeme využít i chodníku, nesmíme však ohrozit chodce. Na chodníku se mohou na elektrokoloběžce pohybovat také děti do 10 let věku. „Cyklisté mladší 10 let se smí samostatně pohybovat na chodníku, stezce pro cyklisty i v obytné a pěší zóně. Stejné platí pro jízdu na koloběžce. Z toho plyne, že dospělí nemohou chodník pro jízdu využít,“ upozorňuje na častý nešvar Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti. Dále platí, že mohou jet pouze za sebou, nikoli vedle sebe. Při jízdě se musí držet oběma rukama řídítek. Musí včas a zřetelně dát znamení o změně směru jízdy. „Pozor, takový manévr je poměrně náročný i na běžné koloběžce při nízké rychlosti, natož na e-koloběžce, která umožňuje mnohem vyšší rychlost,“ dodává Novotná.


Hlavním cílem projektu Na kole jen s přilbou je snížení nehodovosti a zejména následků dopravních nehod cyklistů v ČR zapříčiněných nepoužitím, či nesprávným použitím bezpečnostních prvků při jízdě na kole prostřednictvím komunikační kampaně o dodržování zásad při jízdě na kole. Důraz kampaně bude kladen na použití ochranných bezpečnostních přileb. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří Policie ČR, Horská služba ČR, BESIP, společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., Toyota nebo podnik Lesy České republiky, s. p.


nahoru