Bezpečně u škol se „Zebrou“ v Libereckém kraji

Pá 04. 09. 2020

V tomto týdnu se mohly děti ze základních škol setkat u vybraných přechodů s policisty a zástupci BESIP v rámci dopravně bezpečnostní akce „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“

Nejen se začátkem školního roku se policisté, BESIP a zástupci Týmu silniční bezpečnsti pravidelně zaměřují na chování dětí v silničním provozu.

Preventivní projekt "Zebra se za Tebe nerozhlédne!" je realizován již od roku 2007 ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra České republiky, BESIP Ministerstva dopravy České republiky a Týmem silniční bezpečnosti.

Skončily letní prázdniny a školáci, někteří dokonce po velké pauze z důvodu pandemie koronaviru, usedli zpět do svých školních lavic. Plni dojmů a zážitků z prázdnin jsou děti  ještě méně soustředěné a často i nedisciplinované. Proto je ve zvýšené míře na začátku školního roku věnována pozornost právě jim. Je důležité, aby při cestě do školy i ze školy byli obezřetní a mysleli na svou bezpečnost.

Chodci a obzvlášť děti patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu

Od počátku letošního roku do konce července došlo v Libereckém kraji k celkem 68 dopravním nehodám s účastí chodců, z toho v 17 případech šlo o děti. V roce 2019 to bylo za stejné období  dopravních 78 nehod, kdy ve 22 případech byly účastníky děti. Nejvíce dopravních nehod s účastí chodců řešili policisté na Liberecku. Bylo jich celkem 32, o 5 méně než za stejné období v loňském roce.

Nejen se začátkem školního roku, ale i v průběhu celého roku policisté proto pravidelně zaměřují větší pozornost na chování dětí v silničním provozu, zejména v blízkosti jejich škol. Kladou důraz na správné přecházení a dohlížejí na to, aby zde nedocházelo k dopravním nehodám. Je důležité dětem znovu připomínat správné návyky a základní pravidla a doplňovat jejich znalosti. Tyto základní pravidla připomínali policisté dětem v rámci dopravně preventivní akce "Zebra se za Tebe nerozhlédne" po celý tento týden v ranních i odpoledních hodinách u vybraných škol i na Liberecku.

Děti se mohly ráno před zahájením výuky s policisty setkat na několika místech v kraji. „Díky finanční podpoře Ministerstva dopravy bylo možné zajistit na každý den v okrese alespoň jednoho lektora, který s dětmi zopakoval základní pravidla bezpečného pohybu v silničním provozu v roli chodce. V těchto dnech také startuje na dopravních hřištích výuka mladých cyklistů s cílem získat tzv. průkaz cyklisty, která se týká žáků 4. ročníků základních škol. Pro další žáky Libereckého kraje jsou připraveny opět tradiční Dny s dopravní výchovou, které se realizují v rámci projektu Markétina dopravní výchova,“ informuje Markéta Novotná, koordinátorka BESIP pro Liberecký kraj.

V Liberci zahájili preventisté akci „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ u ZŠ Broumovská, kde nechyběla ani krajská koordinátorka BESIP Mgr. Markéta Novotná.  Celkem se tak mohli žáci setkat během týdne s preventisty, policisty a zástupci BESIP u 16 přechodů a s policisty z pořádkové a dopravní policie u více jak 150 přechodů vybraných základních škol.

Dětem preventisté znovu připomněli, aby k přecházení silnice zvolily přechody pro chodce, pokud jsou v daném místě k dispozici, dále aby se před vstupem do vozovky řádně rozhlédly a vždy vstupovaly do vozovky jen v případě, že nemají v dohledu blížící se vozidlo. Také jim bylo zdůrazněno pravidlo, kdy mají dát přednost, a to vozidlům s právem předností jízdy. Zároveň upozorňovali malé školáčky na chyby, které často při pohybu v silničním provozu dělají.

Oslovené děti obdržely od policistů a zástupců BESIP kromě důležitých rad i drobné dárky v podobě úkolníčků, omalovánek, reflexních pásek a pracovních sešitů s tematikou dopravní výchovy. Vybrané materiály projektu Markétina dopravní výchova dodal Tým silniční bezpečnosti, který v rámci projektu financovaného z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů zajistil tisk deníků Zebra se za tebe nerozhlédne. Reflexní pásky dětem na tuto akci poskytla síť čerpacích stanic KM-PRONA.

Rodiče, ale i řidiči by si měli uvědomit, že i sebelépe vychované dítě se může zachovat zcela nepředvídatelně. Proto je dobré, aby si děti vybudovaly správné návyky již od útlého dětství a již od malička jim byli jejich rodiče dobrým vzorem. Je dobré mít na paměti, že to, co udělá rodič špatně, s největší pravděpodobností zopakuje po něm dítě.
 
Preventivní akce bude pokračovat i v následujících dnech přímo na školách, kde budou probíhat semináře s dopravní tematikou a policisté budou dětem představovat nový pracovní sešit pro žáky prvního stupně základních škol. Sešit je určen pro děti třetích a čtvrtých tříd, je zpracován po týdnech a žáci si tak mohou v průběhu celého roku vypracovávat nejrůznější úkoly týkající se nejenom dopravy.

Sešit včetně manuálu je k dispozici i v elektronické podobě a naleznete na stránkách Policie ČR nebo na stránkách projektu Markétina dopravní výchova.


nahoru