Alkohol může za třetinu nehod cyklistů


Pro cyklisty platí stejná pravidla silničního provozu jako pro řidiče motorových vozidel. Před jízdou ani během ní nesmí požít alkohol nebo jinou návykovou látku. I když o body nebo řidičský průkaz nepřijdou, mohou způsobit vážnou dopravní nehodu, anebo riskují pokutu. Čísla hovoří jasně a v jejich neprospěch. Pod vlivem alkoholu cyklisté v loňském roce způsobili třicet procent nehod, přičemž většině z nich byla naměřena vysoká hladina alkoholu v krvi, tedy 1,51 promile a více.

Cyklista je z pohledu zákona o silničním provozu považován za řidiče nemotorového vozidla. Platí zde nulová tolerance alkoholu v krvi.

Policisté loni vyšetřovali 2603 nehod, které zapříčinili cyklisté, což v celkovém počtu znamená 64 procent všech nehod s účastí cyklistů. Alkohol byl viníkem v 782 případech. V 509 případech bylo jezdcům naměřeno více než 1,51 promile.

„Vliv alkoholu u cyklistů je podobný jako u řidičů vozidel. Dodává jim sebedůvěru, a přitom snižuje vnímaní, zpomaluje reakce, zhoršuje schopnost řídit. Může se stát, že cyklista bude natolik opilý, že se stane nebezpečným pro sebe i ostatní účastníky silničního provozu,“ varuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. „Vloni zemřelo celkem 36 cyklistů, vlastní vinou přišlo o život 27 z nich, těžce se zranilo 309 cyklistů,“ upozorňuje Polák.

Obecně musí cyklisté pamatovat na to, že jsou mnohem zranitelnější než řidiči motorových vozidel, a pokud se posilní alkoholem, je pro ně jízda velmi nebezpečná. Někdy může být i poslední. Cyklista s hladinou alkoholu 0,8 promile zvyšuje riziko zavinění dopravní nehody zhruba až dvacetkrát více – a navíc s jeho těžkým zraněním. „V případě pádu nebo střetu nejsou prakticky téměř chráněni,“ zdůrazňuje Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti. „Cyklisté pod vlivem alkoholu více hazardují, třeba tím, že jim častěji chybí ochranná přilba. Navíc, když se dostanou do nebezpečné situace, stává se, že nestačí zastavit nebo výrazněji zpomalit,“ pokračuje Markéta Novotná.

Do potíží se cyklisté mohou dostat, i když nic nezpůsobí. Pokud je zastaví policisté a provedou zkoušku na alkohol, čeká je pokuta. Mnohdy netuší, jak vysoká. „Na cyklistu v silničním provozu se v souvislosti s dodržováním zákazu požívání alkoholických nápojů vztahují stejné povinnosti jako na řidiče motorového vozidla. Stejně jako řidič motorového vozidla se i cyklista jedoucí pod vlivem alkoholu dopouští protiprávního jednání,“ varuje Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia Policie ČR. Cyklistovi, který jede na jízdním kole pod vlivem alkoholu, hrozí sankce ve správním řízení od 2 500 Kč do 20 000 Kč. Je-li u cyklisty zjištěn z důvodu ovlivnění alkoholem tzv. stav vylučující způsobilost, může mu být uložena pokuta od 25 000 Kč až do výše 50 000 Kč. „Pokud cyklista odmítne dechovou zkoušku, případně odborné lékařské vyšetření hrozí mu pokuta od 25 000 Kč až do 50 000 Kč,“ uzavírá Pidrmanová

Co se týče jiných evropských států, tak kromě Slovenska, kde platí rovněž nulová tolerance, je většina zemí v tomto ohledu k cyklistům shovívavější. Například až do 0,5 promile jsou tolerantní v Belgii, Bulharsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Lotyšsku, Nizozemsku, Portugalsku, Slovinsku, Španělsku, Švýcarsku, na Kypru nebo na Maltě. 
 


nahoru