Konec školního roku na silnicích

Po 29. 06. 2020

Na bezpečnost dětí s ukončením školního roku se zaměřili policisté ve spolupráci s BESIPem a Týmem silniční bezpečnosti. Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají často chodci a bohužel i malé děti. Ty patří mezi jednu z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu.

Na bezpečnost dětí v blízkosti škol se podívali policisté společně s BESIPem a Týmem silniční bezpečnosti v Libereckém kraji.

Policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje v průběhu celého roku pravidelně zaměřují větší pozornost na chování dětí v silničním provozu, zejména v blízkosti jejich škol. Kladou důraz na správné přecházení a dohlížejí na to, aby zde nedocházelo k dopravním nehodám. Dětem je důležité znovu připomínat správné návyky a základní pravidla a doplňovat jejich znalosti. Na konci školního roku se rozhodli zrealizovat dopravně preventivní akci pro školáky. Děti se již těší na letní prázdniny, a tak jsou mnohdy nesoustředěné, rozběhané, myšlenkami na prázdninách a nedávají takový pozor v silničním provozu jako během školního roku.


Mnoho škol v kraji rozdává vysvědčení již v minulém týdnu, 26. června 2020 a děti doslova „vyletěli“ ze škol.


V rámci dopravně preventivního projektu „Konec školního roku“ se mohly děti na třech místech před základními školami u vybraných přechodů pro chodce v Libereckém kraji – v Chrastavě, Liberci a Turnově, v ranních hodinách setkat s dopravními policisty a policistkami z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dále s krajskou koordinátorkou BESIP Markétou Novotnou a se zástupci Týmu silniční bezpečnosti, kteří s nimi diskutovali o pravidlech správného chování a pohybu v silničním provozu, aby prázdniny byly bez karambolů a nehod, a nejen děti si je tak užily ve zdraví. 


Děti nejen, že si odnesly užitečné a důležité rady, ale obdržely i drobné dárky v podobě úkolníčků, pracovních deníků „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“, omalovánky a další materiály z projektu Markétina dopravní výchova, jejíž realizátorem je Tým silniční bezpečnosti. „Prázdniny jsou dlouhé a dovolené bude v rodinách málo. Prostor pro zvyšování vlastní odpovědnosti u dětí bude velký. Nesmí se zapomenout na budování zodpovědnosti nejen za sebe, ale i druhé v silničním provozu. S tím však úzce souvisí znalost pravidel bezpečného chování v provozu. Některá pravidla dětem připomínáme přímým kontaktem, jiná prostřednictvím vzdělávacích a zábavných materiálů,“ říká Markéta Novotná.


Během prvních pěti měsíců tohoto roku došlo v Libereckém kraji celkem ke 47 dopravním nehodám s účastí chodců (o 12 méně než v loňském roce za stejné období), z toho v 9 případech byly účastníky děti (o 9 méně než za stejné období v loňském roce). Jeden chodec v letošním roce při nehodách zemřel, 2 byli zraněni těžce a 42 lehce.


nahoru