Markétina dopravní výchova šíří bezpečnost v silničním provozu mezi širokou veřejnost


Na silnicích v České republice vloni zemřelo 16 dětí. Oproti roku 2018 je to o tři oběti méně, dopravní nehody si ale přesto vyžádaly 113 těžce zraněných dětí a 2 144 jich skončilo s lehčím poraněním. Tým silniční bezpečnosti v rámci svých programů proškolil více než 5 900 dětí a žáků v mateřských a základních školách. Projekt Markétina dopravní výchova mezi malé a mladé účastníky silničního provozu vyrazí i v letošním roce. Členové Týmu budou také pravidelně na dopravních hřištích i cyklostezkách, a chystají řadu dalších akcí na podporu dopravní výchovy

Programem Markétina dopravní výchova ve školách prošlo více než 5 900 dětí v roce 2019.

V autech, na sedadlech spolujezdců, přišlo o život 12 dětí, další 3 zemřely, když se pohybovaly pěšky a nehoda na jízdním kole si vyžádala 1 dětskou oběť. „V loňském roce na silnicích vyhasl život dvanácti dětem, které cestovaly na sedadlech spolujezdců s dospělým řidičem. Tato statistika je obzvlášť smutná, když si uvědomíme, že zemřely cizím zaviněním, kvůli dospělým osobám, které mají být pro děti vzorem,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. S tragickými následky skončila v září smrtelná nehoda v Přerově, když auto srazilo dvě mladé dívky přebíhající silnici. V tomto případě se vedly diskuse o tom, zda na sobě měly reflexní prvky. „Nejvhodnější umístění reflexního prvku je na končetinách blíže ke středu vozovky tak, aby bylo zvýraznění viditelné pro řidiče z obou směrů jízdy,“ připomíná Jan Polák.

Bídné výsledky České školní inspekce
Česká školní inspekce vloni v listopadu zveřejnila výsledky znalostí a dovedností z dopravněbezpečnostních témat. Testy, které se týkaly běžných každodenních situací a rizik, probíhaly na celkem 401 školách, konkrétně v 6. a 9. třídách. Průměrná úspěšnost žáků 6. ročníku (testy absolvovalo 5 902 žáků) dosáhla 49 % a 9. ročníku 61 % (testy absolvovalo 4 537 žáků). Ze závěrů zcela jasně vyplývá, že je nutné dopravní výchově věnovat větší pozornost. „Snažíme se vytvářet podmínky pro výuku dopravní výchovy od nejútlejšího věku. Návyky, které si osvojí už předškolní děti, jsou základem pro bezpečné a správné chování na silnicích v dospělosti. V našem kraji se proto letos uskuteční minimálně 40 akcí pod názvem Dny s dopravní výchovou, které zamíří jak do mateřských, tak základních škol po celém Libereckém kraji,“ dodává Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Tým silniční bezpečnosti mezi dětmi, učiteli i policisty
Celorepublikový projekt Markétina dopravní výchova je určen dětem a dospělým, školám i policejním preventistům. „Reagujeme na potřebu doplňovat a rozvíjet dopravní výchovu, která probíhá ve školách a na dětských dopravních hřištích,“ vysvětluje Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.  „Každý den jsme my a naše děti účastníky silničního provozu. Bohužel na silnicích každý rok zbytečně vyhasínají lidské životy. Naší prací je šířit problematiku bezpečnosti mezi veřejnost,“ pokračuje Markéta Novotná. Podle ní letos organizace proškolila více než 5 900 dětí dopoledním programem ve školách, a dále 212 pedagogů a 68 policistů v rámci akreditovaných seminářů. „Kromě toho jsme do projektu díky pracovním listům zapojili více než 9 500 žáků základních škol, vyrobili jsme tři animované spoty, ve kterých diváci vidí, jak se bezpečně a správně chovat v dopravním prostoru, v neposlední řadě jsme vydali několik čísel našeho časopisu Střeštěnov, který je zdarma k dostání ve vybraných čekárnách u lékařů,“ dodává Novotná
 

Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.


nahoru