Semináře poradí, jak na dopravní výchovu ve školkách


Dopravní výchově věnují ředitelé a učitelé mateřských škol pozornost. Tým silniční bezpečnosti pro ně proto pořádá v letošním roce další bezplatné semináře. Během nich se účastníci seznámí s prvními pracovními listy, které vznikly díky grantovému programu Škoda auto a.s., a jsou uzpůsobené právě těm nejmenším dětem. Obsahují řadu obrázků, jednoduchých úkolů a dalších výukových prvků.

Do mateřských škol v rámci projektu Markétina dopravní výchova vznikly nové výukové materiály.

„Snažíme se o to, aby se dopravní výchova více dostávala mezi malé děti, a aby pro ně bylo automatické, že se na silnici nikdy nemůžou chovat jako na hřišti,“ vysvětluje Markéta Novotná, metodik dopravnív výchovyTýmu silniční bezpečnosti. Podle ní je hlavní myšlenkou propojit dopravní výchovu s běžným učením. „Ve školce nebo doma s rodiči se děti učí rozpoznávat barvy a jednotlivé tvary, což lze spojit třeba s poznáváním dopravních značek. Grafomotorickým cvičením a podobnými aktivitami si mohou zase osvojit zásady bezpečného pohybu v silničním provozu. Hlavní je, když je to baví, pak si zapamatují nejvíce,“ dodává Markéta Novotná.

Lidé z Týmu silniční bezpečnosti vyjíždějí se svými přednáškami přímo do školek a na dětská hřiště, kde děti poznávají dopravní prostředí a seznamují se s tím, jaké nebezpečí na ně číhá. Kromě toho pak organizace pořádá vzdělávací semináře pro pedagogy, které jsou součástí oblíbeného projektu Markétina dopravní výchova, a nově jsou rozšířeny i pro učitele předškolního vzdělávání. Jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a účastníci si z nich odnesou metodiku, cenné rady, ale hlavně pracovní materiály. První dva takové semináře se už uskutečnily v Mladé Boleslavi a Hradci Králové. „Zúčastnilo se jich 17 učitelů, kterým jsme představili samotný projekt Markétina dopravní výchova, a vůbec dostupné materiály a portály ke vzdělání dopravní výchovy. Z jejich odezvy víme, že právě pracovní pomůcky si často musí vymýšlet nebo tvořit sami, protože pořád chybí. Semináře jsou vedeny formou workshopu, takže učitelé mluví o svých zkušenostech z praxe a podělují se s ostatními o své nápady, které vedou ke zlepšení výuky dopravní výchovy,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.


nahoru