"Zpomal, prosím!" byla republiková výtvarná a literární soutěž

Po 10. 02. 2020

„ZPOMAL, PROSÍM!“ – tak znělo téma již 5. ročníku republikové výtvarné a literární soutěže vyhlášené v rámci projektu Markétina dopravní výchova. V předešlých ročnících se děti výtvarně a literárně vyjadřovaly k tématům: „Buďte vidět nejen na podzim“ (téma viditelnosti), „Nehoďáčkův zlý sen“, „Cestování s prarodiči“ a „Všichni jezdí připoutaní“. Letošní téma bylo vyhlášeno s ohledem na jednu z nejčastějších příčin dopravních nehod, a to je rychlost.

Děti z celé České republiky opět kreslily a psaly na téma: „ZPOMAL, PROSÍM“. Ta nejlepší díla byla oceněna 7. února v Muzeu Policie ČR.

Výtvarná a literární soutěž je jednou z aktivit projektu „Markétina dopravní výchova“. Nositelem projektu je Tým silniční bezpečnosti, ve spolupráci s Policií České republiky se soutěž stala celorepublikovou záležitostí. Jedná se o edukativní projekt zaměřený na vzdělávání dětí ZŠ a pedagogů v oblasti dopravní výchovy. V rámci projektu jsou vytvořeny pracovní listy, které vytvořila autorka projektu Markéta Novotná a ilustracemi opatřil učitel Základní umělecké školy v Liberci Ondřej Mašek. Ty pak děti za pomoci a s výkladem pedagogů vyplňují v rámci jednotlivých výukových předmětů (čeština, chemie, přírodověda, matematika, fyzika, apod.).

Soutěž probíhala jako vždy ve čtyřech kategoriích – tři kategorie výtvarné soutěže (MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ) a kategorie pro literární soutěž (ZŠ). Výběr výherců republikového kola se konal 22. ledna 2020 na Policejním prezídiu ČR, kdy zasedla odborná komise ve složení: plk. Ing. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA – ředitel Ředitelství služby dopravní policie PP ČR, plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová – republiková koordinátorka prevence kriminality PP ČR, pplk. Mgr. Veronika Hodačová – oddělení prevence PP ČR,  mjr. Mgr. Vlasta Suchánková – vedoucí Oddělení tisku a prevence KŘP Středočeského kraje a Mgr. Markéta Novotná – metodik dopravní výchovy a autorka projektu. Hodnocení literární části soutěže se ujali autoři vlastních literární děl a pracovníci Krajské vědecké knihovny v Liberci. Hodnotil Mgr. Marek Sekyra a Mgr. Eva Šťastná.

„Bylo mi velkou ctí, že jsem mohl být součástí odborné komise pro vyhodnocení výtvarné soutěže projektu „Markétina dopravní výchova“ a následně pak při vyhlašování výherců republikového kola. Zájem dětí, jejich pedagogů i jejich rodičů o účast v tomto projektu mě jednoznačně utvrdil v tom, že tento projekt má svůj smysl a obrovský přínos do budoucna ve výchově dětí a mládeže v dopravní problematice a strhává s sebou i dospělé, kteří s dětmi řeší jednotlivé aktivity tohoto projektu. Dětský pohled na současnou situaci v silničním provozu nás dospělé totiž může ještě více motivovat ke zlepšení situace na našich silnicích,“ sdělil plukovník Jiří Zlý z Ředitelství služby dopravní policie PP ČR.
 

Kladně hodnotil soutěž také generál Václav Kučera. „Musím říct, že jsem velice překvapen, do jakých rozměrů vůbec děti vnímají chování rodičů v souvislosti s tímto tématem „Zpomal, prosím!“. Jak výtvarná, tak i literární díla mají skutečně hluboký příběh, a ač se to nezdá, nebo to asi příliš nevnímáme, děti nás dospělé hodně sledují a na některé věci se nás snaží upozornit“, zmínil generál Kučera a dodal:„Ale je na místě poděkovat i rodičům a pedagogům, že děti v takových soutěžích podporují a vedou je k tomu nad tématy přemýšlet. A jaké téma by mohlo být vyhlášeno na příští ročník? Dovolil bych si mít námět – „Silnice není pro nikoho hřiště!“ . . . . , tak uvidíme, zda-li bude toto jedno z možných témat,“ uzavřel generál Václav Kučera.

Hodnotné ceny dětem z MŠ a žákům základních škol předal ředitel Ředitelství služby dopravní policie plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý společně s brig. gen. JUDr. Václavem Kučerou, Ph.D., MBA krajským policejním ředitelem a autorkou projektu Mgr. Markétou Novotnou z Týmu silniční bezpečnosti.  „V Libereckém kraji je výtvarná soutěž realizována řadu let. Může být motivací pro pedagogy i děti k výuce základních pravidel bezpečného pohybu v silničním provozu. Další formy jsme připravili právě v rámci projektu, jehož výstupy jsou volně přístupné na portálu www.dopravnivychova.cz,“ uzavírá Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže provázely písničkami z dopravní tématikou děti z MŠ U Vysočanského pivovaru s klavírním doprovodem Ludmily Antonyové, učitelky MŠ, která veškeré texty i hudbu k písničkám zkomponovala právě pro tuto příležitost. Poutavé vystoupení dětí mělo veliký ohlas u rodičů, pedagogů, ale i vítězů soutěže. 

Do výtvarné a literární soutěže se v roce 2019 zapojilo více než šest tisíc dětí z celé České republiky.

Partneři soutěže: Policie České republiky, Tým silniční bezpečnosti, Bagmaster, Mocca, Bezpečná společnost, Dinopark, IQ Landia, Česká kancelář pojistitelů.


nahoru