Markéta upozorňuje na viditelnost chodců

Út 14. 01. 2020

Reflexní prvky mohou zachránit život. Nejen děti na tuto problematiku upozorňuje nový spot projektu Markétina dopravní viditelnost. Reflexními prvky by se měli zviditelnit nejen chodci a cyklisté. Nezapomínejme také na své čtyřnohé přítele.

Používání reflexních prvků pro chodce, cyklisty i čtyřnohé kamarády připomíná nový spot projektu Markétina dopravní výchova.

Reflexní prvky mohou zachránit život. A to nejen v podzimním období, kdy by na to měli chodci a cyklisté myslet dvojnásob. Za snížené viditelnosti, která je pro podzimní a zimní měsíce typická, jsou při pohybu na silnicích mnohem ohroženější a nikdy by neměli spoléhat na to, že je řidiči uvidí včas. To stejné však platí celoročně v noci. Pro zvýšení bezpečnosti by se měli reflexními prvky rozhodně vybavit. Povinnost jejich použití je přitom dána legislativou.

Projekt Markétina dopravní výchova si právě pro tuto problematiku připravil druhý spot. Upozorňuje na nezbytnost být pro řidiče motorových vozidel vidět.

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích není snížená viditelnost pouze tma, ale jedná se o situaci, kdy nemohou řidiči, a další účastníci provozu dostatečně rozeznat vozidla, osoby, nebo jiné předměty na silnici. To znamená, že označení reflexními doplňky jen za tmy nestačí. Připnout by si je chodci a cyklisté měli i v případě mlhy, hustého sněžení nebo šera.

Legislativa přesně neurčuje, jak má reflexní doplněk vypadat a kde má být umístěn.„Reflexní doplněk, kterým se chodec, případně cyklista zviditelní, by měl být minimálně o velikosti reflexní pásky umístěné na zápěstí či kotníku. Nejvhodnější je umístění na končetinách blíže ke středu vozovky tak, aby bylo zvýraznění viditelné pro řidiče z obou směrů jízdy,“ upřesňuje Jan Polák za Tým silniční bezpečnosti. Za zhoršené viditelnosti totiž řidiči nejlépe vnímají chodce s reflexními doplňky umístěnými na pohyblivých částech těla.

Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Více naleznete na www.dopravnivychova.cz


nahoru