Policisté a učitelé už vědí, jak dětem zábavnou formou vysvětlit dopravní výchovu


Tým silniční bezpečnosti proškolil letos na podzim dopravní preventisty státních a obecních policií, kteří se podílejí na dopravní výchově dětí. Seminářů se zúčastnilo více než 65 policistů. O bezplatné školení je velký zájem, v lednu příštího roku budou proto kurzy pokračovat. Účastníci si z nich odnášejí rady, jak téma dopravy a bezpečnosti co nejvíce zatraktivnit malým účastníkům silničního provozu. Další semináře, které se rovněž konaly v podzimních měsících po celé republice, uspořádal Tým silniční bezpečnosti pro učitele. Školením prošlo 183 pedagogů. Další série se chystá i na rok 2020.

Účastníci semináře nejsou pouze pasivními posluchači.

Čtyřhodinové kurzy jsou pořádány v rámci populárního projektu Markétina dopravní výchova. Posluchači se během nich seznamují s aktualitami v zákonech o silničním provozu a dozvědí se, jak témata bezpečnosti v provozu efektivně začlenit do různých výukových předmětů. Na seminářích dostanou kromě metodiky a cenných rad také pracovní listy pro žáky základních škol. „Nejnovější výsledky České školní inspekce znovu ukazují, že vzdělávání v oblasti dopravní výchovy není téměř žádné. V praxi vidíme, že by většina učitelů o pravidelná školení měla zájem. My se domníváme, že by toto téma mělo mít větší pozornost i s ohledem na četnost novelizací zákonů souvisejících se silničním provozem,“ zdůrazňuje Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti. Podle ní Česká školní inspekce jasně doporučuje vytváření podmínek pro výuku dopravní výchovy na školách. „Liberecký kraj proto na příští rok objednal dalších 200 výukových kufříků za více než 160.000 Kč, které učitelům pomohou se zkvalitněním dopravní výchovy,“ dodává Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Policisté oceňují především „Markétin dopravní kufřík“, novinku, se kterou při svých besedách pracují. Kufřík zahrnuje hry, plakáty, motivační básničky a další výukové pomůcky. Právě tyto materiály usnadňují policistům výuku dětí v dopravní výchově. Kufřík vychází z Metodiky pro preventisty Policie ČR a strážníky obecních policií, která vznikla při výboru Rady vlády pro dopravní výchovu a osvětu. „Dopravní výchova a bezpečný pohyb v silničního provozu je prioritou Policie České republiky. Klademe důraz na zodpovědné chování všech účastníků silničního provozu a výchovou k takovému chování cílíme samozřejmě na děti, aby si správné a bezpečné návyky zautomatizovaly co nejdříve a chránily si svůj život a zdraví,“ vysvětluje Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia Policie České republiky.

Školení v oblasti dopravní výchovy je jednou z mnoha aktivit, které Tým silniční bezpečnosti realizuje. Organizace se podle jejího ředitele snaží pro tyto účely vždy zajistit moderní a útulné prostředí, tak aby se účastníci cítili příjemně. „Posledním letošním místem bylo školící centrum našeho dlouhodobého partnera, společnosti Decathlon, který problematice bezpečnosti v silničním provozu věnuje velkou pozornost. A to nejen s ohledem na sportovní vybavení a k němu ochranné doplňky,“ uzavírá Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Více o projektu můžete zjistit na www.dopravnivychova.cz. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.


nahoru