Děti ztvárnily, že není správné za volantem spěchat

Út 10. 12. 2019

Jeden z nejčastějších dopravních přestupků byl tématem letošního ročníku výtvarné a literární soutěže, kterou vyhlásil Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií ČR. Děti po celé republice kreslily a psaly na téma: „Zpomal, prosím". Svými soutěžními obrázky a literární tvorbou měly upozornit na riskantní jízdu v silničním provozu. Porota vybírala z celkem 220 přihlášeních děl. Slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže se uskutečnilo v úterý 10. prosince v prostorách kavárny Pošta v Liberci.

Výherci krajského kola v Libereckém kraji si převzali ceny ve výtvarné a literární soutěži Zpomal, prosím!

Výtvarná a literární soutěž je jednou z aktivit projektu „Markétina dopravní výchova“. Letos se uskutečnil už šestý ročník. Nositelem projektu je Tým silniční bezpečnosti a ve spolupráci s Policií České republiky se soutěž stala celorepublikovou záležitostí. V úterý 10. prosince byli žáci mateřských a základních škol za své nápady oceněni. Autoři těch nejzdařilejších prací postupují do celostátního kola, jehož vyhlášení se uskuteční v lednu příštího roku v Praze.

Výtvarná část byla rozdělena do tří kategorií (žáci mateřských škol, žáci 1. stupně základních škol, žáci 2. stupně základních škol). Literární podoba měla kategorii pouze jednu, určenou všem žákům základních škol.

Hodnotné ceny dětem předali předali plk. Mgr. Jaroslav Řehák za Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Mgr. Michal Mochal za Krajský úřad Libereckého kraje a Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. „Projekt, který vznikl v Libereckém kraji, se daří postupně rozšiřovat do celé republiky. O zájmu škol nás přesvědčilo množství prací, které v tomto kole soutěže dorazilo. Na příští rok chystáme další dvě podobné soutěže a řadu projektů podporující dopravní výchovu dětí. Praxe nám ukazuje, že to má smysl,“ uvedl Jan Sviták, náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Vyhlašovatelé soutěže chtěli tématem nepřiměřené rychlosti poukázat na častý nešvar na českých silnicích. „Překračování nejvyšší dovolené rychlosti je v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu vůbec nejčastěji odhalovaným přestupkovým jednáním řidičů vozidel. S rostoucí rychlostí vozidel nad rámec zákonných limitů také v silničním provozu roste riziko vzniku vážných dopravních nehod, někdy bohužel i s následky na životech. Z toho důvodu se služba dopravní policie dlouhodobě intenzivně věnuje této problematice jak v rámci represivních, tak i preventivních aktivit. Vítáme také současnou preventivní aktivitu Týmu silniční bezpečnosti v rámci soutěže „Zpomal, prosím!“. S Týmem silniční bezpečnosti rádi spolupracujeme na některých preventivních projektech směřujících k obdobné smysluplné edukaci nejmladších a nejzranitelnějších účastníků silničního provozu,“ sdělil kpt. Ing. Jan Frieser z odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Partneři soutěže: Policie České republiky, Liberecký kraj, Tým silniční bezpečnosti, Bagmaster, Mocca, Méďa Pusík, IQLandia a IQPark Liberec.

Projekt je spolufinancován fondem zábrany škod České kanceláře pojistitelů.


nahoru