Učitelé by měli vědět, jak se pohybovat se skupinou dětí v silničním provozu


Přibližně 70 procent učitelů neprošlo za poslední tři roky důkladnějším školením dopravní výchovy nebo kurzem pravidel silničního provozu. Podle Týmu silniční bezpečnosti je špatně, že jim takové znalosti chybí. Pedagogové netráví s žáky čas jen v učebnách, a tak by měli vědět, jak se s dětskou skupinou bezpečně pohybovat. Projekt Markétina dopravní výchova, který učitele v této oblasti vzdělává, jich letos na podzim proškolil 183. V prosinci se uskuteční ještě dva kurzy pro pedagogy mateřských škol. Další bezplatné semináře se chystají na příští rok.

Pro organizovaný útvar chodců neplatí stejná pravidla jako pro chodce. Organizovaná skupina dětí z mateřských škol mají stejná pravidla jako chodci.

„O semináře je po celé České republice velký zájem. Učitelé často v některých pravidlech tápou. Jsou si vědomi toho, že mají za žáky odpovědnost a je pro ně stresující, když si nejsou v silničním provozu jistí,“ říká Markéta Novotná, která je metodikem dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti a tyto semináře vede. „Projekt Markétina dopravní výchova vznikl v roce 2017 na základě ne zrovna optimálních výsledků průzkumu mezi učiteli. Nejen z šetření, které provedlo Centrum dopravního výzkumu v Libereckém kraji, vyplynulo, že většině z dotazovaných pedagogů chybí pravidelné vzdělávání v oblasti dopravní výchovy,“ dodává k projektu Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Chodci chodí po chodníku. Tam, kde nejsou, musí po levé straně
Pokud je podél silnice vybudovaný chodník, chodec je povinen jej využít. V místech, kde chodník není, musí jít po levé straně komunikace při krajnici. Vedle sebe však mohou jít nejvýše dva chodci. Za snížené viditelnosti nebo v nepřehledných úsecích se mohou pohybovat pouze za sebou.

Organizovaný útvar chodců dětí a školní mládeže se musí pohybovat vpravo
Pro dětskou skupinu chodců (organizovaný útvar chodců) platí podobná pravidla, podle kterých se v silničním provozu řídí řidiči motorových vozidel. Patří sem také organizovaný útvar školní mládeže. Oproti jednotlivým chodcům se musí po pozemní komunikaci pohybovat vpravo, tedy jako auto. Za dodržování všech povinností je odpovědná osoba, která je starší 15 let a je dostatečně způsobilá. „Praxe nám ukazuje, že učitelé například nevědí důležité pravidlo, které platí při snížené viditelnosti. V tomto případě musí být organizovaný útvar označen vpředu na obou stranách bílým světlem a vzadu na obou stranách červeným světlem,“ dodává Markéta Novotná.
 
Pozor, výjimkou jsou předškoláci, platí pro ně pravidla jako pro chodce
Na skupinu dětí z mateřské školy (organizovaná skupina dětí, která dosud nepodléhá povinné školní docházce) zákon pohlíží jako na chodce. „Pokud je k dispozici chodník, případně stezka pro chodce, musí je využít podle jistých pravidel, to znamená jít po pravé straně a maximálně dva. V případech, kde není chodník nebo stezka, jde skupina malých dětí po silnici vlevo,“ upozorňuje Novotná, metodik dopravní výchovy. 

I učitel smí zastavit auto
„Pedagogický dozor, který vede školní mládež nebo předškolní děti, je oprávněn při přecházení vozovky vztyčenou paží nebo terčíkem zastavovat vozidla.  V případě snížené viditelnost musí dát znamení červeným světlem pohybujícím se v horním půlkruhu,“ zdůrazňuje Jan Frieser, vrchní komisař odboru služby dopravní policie

Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.
 


nahoru