„Zpomal, prosím!“, řeknou děti svými obrázky a příběhy

Čt 31. 10. 2019

Na rychlou jízdu v silničním provozu má upozornit soutěž, kterou pro děti mateřských a základních škol vyhlásil Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky. Své nápady mohou děti namalovat a ti starší i sepsat, protože práce jsou přijímány jak ve výtvarné, tak literární podobě. Zaslat je však musí do 24. listopadu. Nejlepší díla postoupí do celostátního kola.

Výtvarná a literární soutěž je určena dětem a žákům mateřských a základních škol. Zapojit se mohou všechny školy z celé republiky.

Soutěž je vyhlášena už po šesté a letošní ročník je zaměřen na jeden z nejčastějších dopravních přestupků, a to na vysokou rychlost. Práce dětí na téma „Zpomal, prosím!“ by měly vystihnout, že rychlá jízda a ušetření času je zbytečným riskováním, které se nemusí vyplatit.


„Nepřiměřená rychlost zvyšuje riziko dopravních nehod, a to řidiči berou na lehkou váhu. Honí čas tím, že spěchají do zaměstnání, na nákupy, pro děti do škol nebo na kroužky. Neuvědomují si, že to jsou situace, kdy není správné a bezpečné za volantem spěchat. A osvětu v tomto případě necháme na dětech, kteří svými soutěžními příběhy a obrázky upozorní rodiče, příbuzné nebo známé na to, aby při řízení zpomalili,“ vysvětluje Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.


Výtvarná část je rozdělena do tří kategorií (žáci mateřských škol, žáci 1. stupně základních škol, žáci 2. stupně základních škol). Literární podoba má kategorii pouze jednu, která je určena všem žákům základních škol. Účastníci budou soutěžit nejprve na krajské úrovni. Autoři těch nejzdařilejších prací pak následně postoupí do celostátního kola, jehož vyhlášení se uskuteční v lednu příštího roku v Praze.


„Celková časová úspora plynoucí z rychlé jízdy je prakticky mizivá. Za prvních devět měsíců letošního roku došlo v 15 % případů z celkového počtu dopravních nehod ke střetům právě z důvodu nepřiměřené rychlosti. U smrtelných následků se však vlivem rychlosti dostáváme k daleko vyššímu číslu, a to 123 usmrcených v souvislosti s rychlostí. Soutěž s dopravní tématikou má přimět děti, aby s pedagogy, rodiči i prarodiči nad bezpečným pohybem v silničním provozu diskutovaly a v reálném životě přiměly své blízké zpomalit a nevystavovat se riziku fatální dopravní nehody,“ dodává plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.


Soutěžící mohou svá díla na téma nepřiměřené rychlosti zpracovat ve školách nebo doma s rodiči, musí však jít o samostatnou práci. Veškeré podmínky včetně toho, kam je nutné soutěžní díla zasílat, jsou uvedeny na www.dopravnivychova.cz.


Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.


nahoru