Turné dopravní výchovy pro učitele základních škol


V silničním provozu jsou děti velmi zranitelné. Vzdělání v oblasti bezpečnosti chybí jim, pedagogům i rodičům. Tým silniční bezpečnosti společně s partnery proto pořádá semináře pro pedagogy o dopravní výchově. V každém krajském městě se v podzimních měsících realizuje seminář akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro pedagogy jsou semináře bezplatné.

Pedagogové během semináře sami zjistí, jak je snadné zapojit témata bezpečnosti silničního provozu do výuky.

Od roku 2011 do roku 2018 zemřelo na českých silnicích 107 dětí, 1 176 dětí bylo těžce a 16 261 lehce zraněno. Z celkové počtu 38 486 nehod bylo téměř v 15% označeno za viníka dítě. Především ti nejmenší nemají dostatek zkušeností, aby správně vyhodnotily dopravní situaci. Děti například špatně odhadují rychlost přijíždějícího automobilu k přechodu nebo vzdálenost automobilu.


Úroveň dopravní výchovy v České republice není optimální. Výsledky České školní inspekce, šetření Centra dopravního výzkumu a další zapojené instituce se shodují na nedostatečném vzdělání pedagogů. Ti často neabsolvovali žádné školení či kurz k výuce dopravní výchovy a nemají podpůrné materiály k výuce. Také výsledky žáků z šetření nejsou nikterak příznivé.


Chybí pravidelné vzdělávání pedagogů, stejně jako pomůcky a materiály. Proto se Tým silniční bezpečnosti společně s Policií ČR a dalšími partnery pustil do realizace projektu Markétina dopravní výchova a vyráží do krajů se semináři dopravní výchovy. „Těší nás zájem pedagogů o dopravní výchovu jako takový. V posledních letech jsme především na území Libereckého kraje vybudovali s pedagogy takové vztahy, že spolupráce neskončila s koncem semináře,“ říká Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy z Týmu silniční bezpečnosti.


Během seminářů jsou pedagogové seznámeni se základními pravidly, systémem dopravní výchovy, legislativou a také nově vzniklými materiály v rámci projektu. Kurzy probíhají interaktivně. Učitelé nejsou jen pasivními příjemci informací, ale sami se zapojují. Důležitou součástí je také zpětná vazba. Z té jasně vyplývá, že řada škol nemá dostatečné informace o dostupných materiálech nejen tištěných, ale i internetových. „Pedagogové na našich seminářích oceňují především představení všech materiálů, portálů a aplikací, které jsou v současné době dostupné k výuce dopravní výchovy. Stejně pozitivně reagují na materiály a pomůcky, které jsme pro ně pod hlavičkou projektu připravili,“ říká Novotná.

V minulém týdnu Markéta s týmem lektorů navštívila již pedagogy v Moravskoslezském, Olomouckém a Pardubickém kraji. Tento týden navštívila České Budějovice a Prahu. Další semináře pokračují dle harmonogramu, který je dostupný na www.dopravnivychova.cz/stranky/100/seminare. „Seminářem to pro učitele a školy nekončí. Pokud budou mít zájem, mohou s metodikem spolupracovat i nadále. Mají možnost si zažádat o tištěné materiály pro všechny žáky na škole, dále naplánovat dopolední program pro žáky a spoustu dalších aktivit připravených nejen pod hlavičkou projektu,“ uzavřel Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Témata semináře:
•Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému
•Legislativa silničního provozu
•Metodika dopravní výchovy
•Dostupné materiály pro výuku dopravní výchovy
•Inovativní materiály pro výuku dopraví výchovy


Registrovat se můžete zde.


Projekt „Markétina dopravní výchova“ je určen nejen dětem, ale především pedagogům a rodičům. Projekt odborně kvalifikuje pedagogy k výuce dopravní výchovy. Současně poskytuje metodickou podporu plnou didaktických materiálů a jiných pomůcek, je doplněn aktivitami zvyšujícími efektivitu vzdělávání prostřednictvím preventivních programů v mateřských a základních školách, preventivních akcích realizovaných pro veřejnost a dalších aktivit. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.


nahoru