Dopravní výchovy se netřeba bát

Út 30. 07. 2019

Semináře pro pedagogy základních škol z oblasti dopravní výchovy pokračují. Realizovat se budou na podzim 2019. Jsou bezplatné a akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Už nyní se pedagogové či další pedagogičtí pracovníci mohou registrovat na vypsané termíny. Konat se budou pro pedagogy v každém krajském městě České republiky.

Dopravní výchova je pro pedagogy hračkou, když znají aktuální znění pravidel provozu na pozemních komunikacích. Nejen ta se dozvědí na seminářích.

Tým silniční bezpečnosti pokračuje ve spolupráci s Policií České republiky v pořádání seminářů zaměřených na výchovu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Semináře jsou součástí projektu "Markétina dopravní výchova". Projekt je postavený na inovativním přístupu k dopravní výchově.


„Cílem je ukázat, že dopravní výchovy se ve škole učitelé nemusí bát. Mohou s žáky otevřít více témat, i těch „těžších“. Nemusí přestat splněním průkazu mladého cyklisty,“ vysvětluje Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti. Čtyřhodinovým seminářem prošlo více než 100 pedagogů v posledních letech pouze na území Libereckého kraje. Zpětné vazby, které Tým silniční bezpečnosti získává, jsou ve velmi vysoké míře kladné. Učitelé cení především získání aktuálních pravidel k bezpečnému a správnému chování v provozu na pozemních komunikacích. Dále ucelený přehled dostupných materiálů k výuce dopravní výchovy a inovativní materiál k mezipředmětovému zařazení dopravní výchovy.


Díky financování projektu z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a partnerům projektu se budou bezplatné semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků realizovat na území celé republiky ve všech krajských městech. Semináře vede metodik dopravní výchovy Mgr. Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti. Prostor bude také k představení krajských koordinátorů BESIP jednotlivých krajů k možnému navázání spolupráce např. při realizaci Dopravních soutěží mladých cyklistů.

Témata semináře:
•    Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému
•    Legislativa silničního provozu
•    Metodika dopravní výchovy
•    Dostupné materiály pro výuku dopravní výchovy
•    Inovativní materiály pro výuku dopraví výchovy

Termíny seminářů:

•    24. 9. 2019 - OSTRAVA
•    25. 9. 2019 - OLOMOUC
•    26. 9. 2019 - PARDUBICE
•    1. 10. 2019 - ČESKÉ BUDĚJOVICE
•    2. 10. 2019 - PRAHA
•    8. 10. 2019 - ÚSTÍ NAD LABEM
•    9. 10. 2019 - LIBEREC
•    10. 10. 2019 - PRAHA
•    15. 10. 2019 - KARLOVY VARY
•    16. 10. 2019 - PLZEŇ
•    22. 10. 2019 - ZLÍN
•    23. 10. 2019 - BRNO
•    5. 11. 2019 - JIHLAVA
•    6. 11. 2019 - HRADEC KRÁLOVÉ

Registrovat se můžete na stránkách www.dopravnivychova.cz/stranky/100/seminare 

Bližší informace případně:
Mgr. Markéta Novotná

Metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti
+420 777 742 077
marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz
 


nahoru