Výtvarná a literární soutěž s tématem Bezpečná cesta do školy zná své výherce

St 28. 06. 2023

V prostorách Muzea PČR se za pěveckého doprovodu dětí z MŠ u Vysočanského pivovaru, s klavírním doprovodem učitelky, paní Ludmily Antonyové, která sama napsala texty i hudbu k písničkám s dopravní tematikou, uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů v rámci celorepublikového projektu „Markétina dopravní výchova“.

Děti z celé republiky kreslily a psaly již po osmé na předem vyhlášené téma, které letos znělo: „Bezpečná cesta do školy“.  Na toto téma přišly stovky výkresů a desítky literárních děl, která následně posuzovala odborná komise. Kreslená díla posuzovali policisté z Odboru prevence Policejního prezídia PČR spolu s autorkou projektu a metodičkou dopravní výchovy, Markétou Novotnou. Zaslaná literární díla hodnotili pracovníci Krajské vědecké knihovny Liberec, Mgr. Monika Pospíšilová Kozáková, autorka poezie a Mgr. Marek Sekyra, autor prózy.

Komise následně vybírala pět nejlepších děl v rámci v rámci čtyř kategorií: I. – děti z MŠ, II. – děti z 1. stupňů ZŠ, III. – děti z 2. stupňů ZŠ a čtvrtá kategorie literární. Dětské výherce spolu s rodiči pozvali nyní policisté do Muzea PČR, kde byla jejich díla vystavena a předána ocenění. Diplom a další ceny obdrželi dětští autoři vítězných z děl z rukou plukovníka Jiřího Zlého, ředitele Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia, generála Václava Kučery, ředitele středočeské policie, podplukovnice Veroniky Hodačové z Odboru prevence Policejního prezídia a Markéty Novotné, autorky projektu.

Projekt „Markétina dopravní výchova“ vznikl v roce 2017 v Libereckém kraji a své jméno mu propůjčila sama autorka projektu Markéta Novotná. Jedná se o edukativní projekt zaměřený na vzdělávání dětí ZŠ, pedagogů v oblasti dopravní výchovy. V rámci projektu jsou vytvořeny pracovní listy  (vytvořila autorka projektu Markéta Novotná, ilustroval učitel ZUŠ v Liberci Ondřej Mašek), které děti s výkladem pedagogů vyplňují v rámci jednotlivých výukových předmětů (fyzika, čeština, přírodověda, chemie, apod.), přičemž dopravní téma koresponduje vždy i s daným předmětem.

V rámci projektu jsou ale vzděláváni i pedagogové, pro které Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií ČR připravuje odborné semináře, v rámci kterých je vzdělává v oblasti dopravní problematiky. Tým silniční bezpečnosti také ve spolupráci s policií a policejními preventisty pořádá rozsáhlé osvětové akce, semináře, besedy, jeho autoři vytvořili pro projekt celou řadu edukativních materiálů, které jsou distribuovány do ZŠ i MŠ na podporu lepší úrovně vzdělávání dětí i pedagogů;

Součástí projektu je i výtvarná a literární soutěž, v rámci které děti z MŠ a ZŠ malují a tvoří literární díla vždy na předem vyhlášené téma vztahující se k dopravě a bezpečí v dopravě. Oceněno je vždy pět nejlepších dětských děl v rámci čtyř kategorií.

Původně krajský projekt, který vznikl v Libereckém kraji v roce 2017, se  o rok později stal celorepublikovým, kdy je jedním ze stěžejních projektů Policie ČR zabývající se komplexně dopravní problematikou. Financován je z Fondu zábrany škod.

„Markétina dopravní výchova“ je ucelený a v současné době jediný systém vzdělávání v rámci dopravní výchovy nejen v rámci Policie ČR, ale i celé České republiky.


Výtvarná a literární soutěž je součástí projektu Markétina dopravní výchova, který je spolufinancován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a podporován řadou partnerů jako Liberecký kraj, Platforma VIZE 0, z.ú., ŠKODA AUTO a.s. nebo Skupina Sev.en. Více o projektu, jeho výstupy, materiály a další jsou na www.dopravnivychova.cz. 


nahoru