Stanislava Jakešová

Dopravní expert

Dopravní specialistka, absolventka Vysoké školy dopravní v Žilině se vždy profesně zabývala bezpečnostní silničního provozu. V roli vedoucí odboru dopravy Libereckého kraje jako první v ČR formovala strategii bezpečnosti na krajské úrovni.

Do projektů Týmu silniční bezpečnosti se zapojuje v roce 2016. Zabývá se problematikou bezpečnosti pozemních komunikací zejména ve spojení s dopravními nehodami se závažnými následky.

0 z 1
nahoru