Základní pravidla silničního provozu ve státech EU28

Země
Maximální rychlost jízdy
Obec
Mimo obec
Dálnice
Belgie
50
90
120
Bulharsko
50
90
140
Česká republika
50
90
130
Dánsko
50
80
130
Estonsko
50
90
90
Finsko
50
80
120
Francie
50
90
130
Chorvatsko
50
90
130
Irsko
50
80
120
Itálie
50
90
130
Kypr
50
80
100
Litva
50
90
130
Lotyšsko
50
90
není dálnice
Lucembursko
50
90
130
Maďarsko
50
90
130
Malta
50
80
80
Německo
50
100
doporučená 130
Nizozemsko
50
80
130
Polsko
50
90
140
Portugalsko
50
90
120
Rakousko
50
100
130
Rumunsko
50
90
130
Řecko
50
90
130
Slovensko
50
90
130
Slovinsko
50
90
130
Španělsko
50
90
120
Švédsko
50
70
110
Velká Británie
48
96
112
Lichtenštejnsko
50
80
není dálnice
Norsko
50
80
100
Švýcarsko
50
80
120
Země
Max. hladina alkoholu
Obecně
Profi řidiči
Noví řidiči
Belgie
0,5
0,2
0,5
Bulharsko
0
0
0
Česká republika
0
0
0
Dánsko
0,5
0,5
0,5
Estonsko
0,2
0,2
0,2
Finsko
0,22
0,22
0,22
Francie
0,5
BUS 0,2
0,2*
Chorvatsko
0,5
0
0
Irsko
0,5
0,5
0,2
Itálie
0,5
0
0
Kypr
0,5
0,2
0,2*
Litva
0,4; MOTO 0,0
0
0*
Lotyšsko
0,5
0,5
0,2
Lucembursko
0,5
0,2
0,2
Maďarsko
0
0
0
Malta
0,8
0,8
0,8
Německo
0,5
0
0*
Nizozemsko
0,5
0,5
0,2*
Polsko
0,2
0,2
0,2
Portugalsko
0,5
0,2
0,2
Rakousko
0,5
0,1
0,1*
Rumunsko
0
0
0
Řecko
0,5; MOTO 0,2
0,2
0,2
Slovensko
0
0
0
Slovinsko
0,5
0
0
Španělsko
0,5
0,3
0,3*
Švédsko
0,2
0,2
0,2
Velká Británie
0,8*
0,8*
0,8*
Lichtenštejnsko
0,8
0,8
0,8
Norsko
0,2
0,2
0,2
Švýcarsko
0,5
0,1
0,1*
Poznámky*:
Rakousko, Německo, Litva, Španělsko – do 2 let praxe
Kypr, Francie – do 3 let praxe
Nizozemsko – do 5 let praxe
Švýcarsko – v období řidičského průkazu na zkoušku
Ve Skotsku pro všechny max. hladina alkoholu do 0,5 promile
Další základní pravidla, která je třeba dodržovat, najdete (v češtině) na webových stránkách Evropské komise.

Vybraná pravidla provozu v turisticky atraktivních zemích EU28

Francie

 • Za mokra a pro řidiče s praxí do 3 let platí následující omezení max. rychlosti:
 • Mimo obec max. 80, rychlostní komunikace max. 100 a dálnice max. 110 km/hod.
 • Horní hranice pro řidiče autobusů a dále řidiče s praxí do 3 let je max. 0,2 promile
 • Od 1. ledna 2016 platí povinnost používat reflexní vestu i pro motocyklisty (nosí v případě nehody nebo poruchy, když se pohybují na silnici)
 • Při předjíždění cyklistů v obci je třeba mít od nich odstup alespoň jeden metr, mimo obec pak 1,5 metru
 • Striktně se zakazuje používání detektorů radarů. V opačném případě hrozí pokuta až 1 500 eur a případná konfiskace detektoru či dokonce vozidla
 • Zákaz používání sluchátek a jakýchkoliv audiozařízení umístěných v uchu či na něm – platí pro telefonování, ale i pro poslech hudby apod.
 • Pozor na kruhové objezdy. Pokud je vjezd na něj označen tabulkou s nápisem "Vous n'avez pas la priorité" nebo "Cédez le passage", vozidla jedoucí po kruhovém objezdu mají přednost v jízdě. Jinak naopak dávají přednost těm, co do něho vjíždějí.

Chorvatsko

 • Při vlečení přívěsů max. povolená rychlost 90 km/hod
 • Řidiči ve věku do 24 let smějí jezdit mimo obec max. 80, na rychlostních komunikacích max. 100 a dálnicích max. 120 km/hod.
 • Pro řidiče pod 24 let věku platí nulová hranice alkoholu

Itálie

 • Za mokra je max. rychlost na rychlostních komunikacích 90 a na dálnicích 110 km/hod
 • Pro řidiče s praxí do 3 let platí, že smějí na rychlostních komunikacích jezdit max. 90 a na dálnicích max. 100 km/hod
 • Pokud bude vozidlo na zadním nosiči přesahujícím jeho rozměry přepravovat jakýkoliv náklad (např. jízdní kolo apod.), musí být tento označen reflexním, červeno-bíle diagonálně pruhovaným čtvercem o rozměrech 50x50 centimetrů.

Maďarsko

 • Na rychlostních komunikacích může být rychlost omezena na 110 km/hod
 • V obci se v noci nesmějí používat dálková světla
 • Reflexní vestu musí mít na sobě řidič a také každý, kdo vystupuje z vozidla v případě poruchy či nehody mimo obec. Platí i pro chodce při chůzi po silnici mimo obec za snížené viditelnosti
 • V případě, že do země vjíždíme automobilem s viditelným poškozením karoserie (zpravidla následkem nehody), doporučuje se mít u sebe příslušný policejní protokol o vyšetření nehody, ze kterého bude vyplývat, že k poškození nedošlo na území Maďarska. V opačném případě mohou nastat při výjezdu ze země problémy.

Německo

 • Na dálnici smějí jen vozidla s konstrukční rychlostí nad 60 km/hod
 • V případě výrazně zhoršené viditelnosti (je vidět do 50 m) platí max. povolená rychlost 50 km/hod
 • Pro řidiče ve věku pod 21 let či držení řidičského oprávnění pod 2 roky platí nulová hranice alkoholu v krvi
 • V označených obytných zónách (značka jako u nás) platí, že max. rychlost jízdy musí odpovídat rychlosti chůze. Uvádí se max. 7 km/hod.
 • Při řízení pomalu jedoucího vozidla platí povinnost zastavit na vhodném místě a umožnit ostatním vozidlům projetí.

Polsko

 • V obci je v době od 23 do 5 hodin povolena max. rychlost 60 km/hod, jinak platí 50 km/hod
 • Na rychlostních silnicích je max. povolená rychlost 120 km/hod; na dálnicích pak platí, že se tam nesmějí vyskytovat vozidla jedoucí do 40 km/hod
 • Vozidla či soupravy o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny (platí i pro tažení obytného přívěsu) musí být vybavena zařízením na elektronickou úhradu mýtného

Rakousko

 • Pro řidiče s praxí do dvou let platí max. povolený limit pro alkohol v krvi 0,1 promile

Slovensko

 • V obci se při jízdě po dálnici může jet rychlostí do 90 km/hod
 • Minimální rychlost jízdy po dálnici v obci je 65 a mimo obec 80 km/hod
 • Reflexní vestu musí mít na sobě řidič a také každý, kdo vystupuje z vozidla, v případě poruchy či nehody mimo obec (platí i pro motocyklisty)

Slovinsko

 • V případě výrazně zhoršené viditelnosti (je vidět do 50 m) platí max. povolená rychlost 50 km/hod
 • Nulová úroveň alkoholu v krvi je předepsána pro profesionální řidiče, řidiče ve věku pod 21 let a také řidiče s praxí do dvou let
 • Lékárničku a sadu žárovek musejí ve vozidle vozit občané Slovinska

Španělsko

 • Pro obytné automobily o celkové hmotnosti do 3,5 tuny platí na dálnicích max. rychlostní limit 100 km/hod, na silnicích 1. třídy 90 a 2. třídy max. 80 km/hod
 • V blízkosti škol je předepsáno jezdit rychlostí max. 20 km/hod
 • V obci je zakázáno používat dálková světla
 • Reflexní vestu musí použít každý, kdo v případě poruchy či nehody vystupuje z vozidla na dálnici, důležité silnici nebo silnici s vysokou hustotou provozu. Vesty by měly být umístěny v kabině automobilu
 • Řidiči, kteří mají k řízení předepsáno nosit dioptrické brýle, musí s sebou vozit jeden náhradní pár
 • Pokud bude vozidlo na zadním nosiči přesahujícím jeho rozměry přepravovat jakýkoliv náklad (např. jízdní kolo apod.), musí být tento označen reflexním, červeno-bíle diagonálně pruhovaným čtvercem o rozměrech 50x50 centimetrů
 • Zákaz používání sluchátek a jakýchkoliv audiozařízení umístěných v uchu či na něm

Švýcarsko

 • Při vlečení vozidel platí max. rychlostní limit 80 km/hod
 • Vlečení vozidla na dálnici je povoleno jen k nejbližšímu výjezdu, a to rychlostí max. 40 km/hod
 • Hladina alkoholu v krvi max. 0,1 promile platí pro profesionální řidiče a řidiče s praxí do 3 let
 • Mimo obec za dne musí dát řidič před ostrou zatáčkou, kde je omezená dohlednost, zvukové znamení. Za tmy pak dává znamení světelné
 • Pozor na chodce, ve Švýcarsku mají výrazně větší nárok na to, aby jim byla dávána přednost. Pro řidiče z jiných států může být překvapující, s jakou sebejistotou a v jakých situací vstupují do jízdní dráhy automobilů
^