Dítě v autě ve státech Evropské unie

Belgie

Děti do 18 let a do 135 cm musí být přepravované v dětské sedačce či za využití zádržného systému. Výjimkou je přeprava dětí ve věku do 3 let ve vozidlech taxislužby. Pokud jsou na zadních sedačkách přepravovány již dvě děti v dětských autosedačkách a nezbývá místo pro umístění další, může být třetí dítě přepravováno za využití bezpečnostních pásů určených k poutání dospělých.

Bulharsko

Dětské autosedačky nejsou při přepravě dětí ve věku od 3 let povinné, děti však nesmějí být přepravovány na předních sedadlech.

Dánsko

Děti do 3 let musí být přepravovány v dětské autosedačce odpovídající velikosti. Děti starší 3 let do výšky 135 cm musí být přepravovány za využití dětského bezpečnostního systému přizpůsobeného jejich výšce a hmotnosti. Bezpečnostní pásy mohou být použity v kombinaci s dětským sedákem či dětskou autosedačkou.

Finsko

Děti do 15 let anebo do výšky 135 cm musí být přepravovány za pomoci schváleného dětského zádržného systému (autosedačce) odpovídajícím jejich výšce a hmotnosti. Povinnost přepravovat dítě v dětské autosedačce platí i pro dodávková a nákladní vozidla.

Francie

Děti ve věku do 10 let nesmějí být přepravovány na předních sedadlech. To neplatí, jsou-li všechna zadní sedadla obsazena dětmi do 10 let či vozidlo není zadními sedadly vybaveno. Děti musí sedět v dětské autosedačce odpovídající výšce a hmotnosti dítěte, případně na podsedáku, a to připoutané bezpečnostními pásy. Děti o hmotnosti do 13 kg musí být v dětské autosedačce umístěné proti směru jízdy. Děti o hmotnosti od 9 do 18 kg musí sedět v dětské autosedačce, větší děti mohou být přepravovány za využití podsedáku a bezpečnostních pásů. Pokud je dětská autosedačka umístěná na předním sedadle, musí být deaktivovaný příslušný airbag. Ve vozidlech taxislužby mohou být děti přepravovány bez dětské autosedačky.

Chorvatsko

Děti do 12 let musí být přepravovány jen na zadních sedadlech. Výjimkou je přeprava dětí ve věku do 2 let přepravovaných v dětské autosedačce odpovídající velikosti. Ta musí být umístěna proti směru jízdy a příslušný airbag musí být vypnut. Děti ve věku do 5 let musí sedět v dětské autosedačce odpovídající velikosti připevněné trojbodovým bezpečnostním pásem na zadní sedačce. Děti ve věku od 5 do 12 let musí být připoutané trojbodovým bezpečnostním pásem a případně sedět na dětském podsedáku.

Itálie

Při přepravě dětí do 12 let a 150 cm výšky musí být použito dětského zádržného systému odpovídající velikosti. Děti do 3 let věku je možno přepravovat bez využití odpovídajícího dětského zádržného systému za podmínky, že vozidlo jím není vybaveno a že dítě je doprovázeno osobou starší 16 let.

Maďarsko

Děti do 3 let mohou cestovat na předním sedadle jen v případě, že sedí v dětské autosedačce umístěné proti směru jízdy. Příslušný airbag musí být vypnut. Děti do 135 cm musí být připoutány vhodným dětským zádržným systémem. Děti o výšce 135 cm a větší mohou být připoutány bezpečnostním pásem, přepravovány jsou na zadních sedačkách.

Německo

Děti o výšce do 150 cm a ve věku do 12 let mohou být přepravovány jen za použití zádržného systému odpovídajícího normě ECE 44/03. V opačném případě nesmějí být děti do 3 let přepravovány a starší děti nesmějí sedět na předním sedadle. Tímto speciálním systémem nemusí být vybavena vozidla zahraničních turistů. Pokud jím však vybavena jsou, musí ho být použito. Děti mohou být na zadních sedadlech přepravovány i bez použití zádržného systému, pokud jsou všechny pásy již využité.

Polsko

Děti do 12 let a 150 cm lze přepravovat jen s využitím schváleného dětského zádržného systému. Děti vyšší než 150 cm lze přepravovat připoutané bezpečnostními pásy pro dospělé.

Portugalsko

Děti do 12 let a 150 cm nesmějí být přepravovány na přední sedačce, pokud není k jejich přepravě použita schválená dětská autosedačka a pokud se nejedná o jen dvousedadlové vozidlo. Děti do 3 let mohou cestovat na přední autosedačce, pokud jsou umístěny v dětské autosedačce umístěné proti směru jízdy. Příslušný airbag musí být deaktivován.

Rakousko

Děti do 150 cm a 14 roků musí být přepravovány za využití dětské autosedačky či podsedáku odpovídající velikosti. To platí při jejich přepravě na předních i zadních sedadlech. Ve vozidlech bez tohoto vybavení nelze děti do 14 let přepravovat (to platí i pro sportovní dvousedadlová vozidla či nákladní automobily). Uvedené opatření se netýká autobusů a vozidel určených k přepravě školních dětí anebo v lesnictví či zemědělství. Dětské zádržné systémy musí odpovídat normě ECE 44/03 nebo 44/04. Děti ve věku do 14 let vyšší 150 cm musí používat bezpečnostní pásy určené dospělým. Děti vyšší než 135 cm je ve výjimečných případech možno poutat trojbodovým bezpečnostním pásem, a to za podmínky, že pás nebude natažen přes hrdlo přepravovaného dítěte. Uvedená nařízení platí i pro zahraniční vozidla. Policie může řidiči zakázat jízdu, dokud nebude vozidlo vybaveno odpovídajícím dětským zádržným systémem.

Rumunsko

Dětské autosedačky jsou povinné pro děti do 3 let. Děti ve věku od 3 do 12 let mohou být přepravovány jen za využití vhodné autosedačky či podsedáku. Děti do 12 let nesmějí být přepravovány na předních sedadlech.

Řecko

Děti ve věku do 3 let mohou být přepravovány jen v případě použití dětské autosedačky odpovídající alespoň normě ECE 44/03. Děti ve věku od 3 do 11 let a do 135 cm musí být přepravovány na zadních sedadlech za využití zádržného systému.

Slovensko

Děti do 150 cm a 36 kg musí být přepravovány jen za využití schválené dětské autosedačky. Děti vyšší nebo o vyšší hmotnosti je možno přepravovat připoutané bezpečnostními pásy. Přeprava dětí bez využití dětské autosedačky se povoluje jen v obci a jen v případě dítěte staršího 3 let, pokud přepravující vozidlo kategorie M1 či N1 není příslušným dětským zádržným systémem vybaveno anebo je jich ve vozidle málo či pokud jsou již 2 děti přepravovány v dětských autosedačkách a z prostorových důvodů není možno další autosedačku použít. Pokud není vozidlo vybaveno na zadních sedačkách bezpečnostními pásy (jedná se o starší vozidla), nesmí být použito k přepravě dětí do 3 let. Děti do 12 let a 150 cm se smějí přepravovat na předních sedadlech jen v případě, že je toto vybaveno bezpečnostními pásy a dítě je přepravováno za pomoci schváleného dětského zádržného systému.

Slovinsko

Děti do 150 cm musí být přepravovány za využití dětského zádržného systému odpovídajícího jejich věku. Větší děti se poutají pomocí bezpečnostních pásů určených pro dospělé.

Španělsko

Použití dětských autosedaček je povinné při přepravě dětí do 12 let a 135 cm výšky.

Velká Británie

Děti ve věku do 3 let je povoleno přepravovat jen za využití předepsaného zádržného systému. Děti ve věku od 3 do 12 let a do výšky 135 cm je třeba převážet za využití dětského zádržného systému nebo bezpečnostních pásů, pokud je jimi vozidlo vybaveno.

^