Termíny letních prázdnin

Prázdniny 2017 v Evropě

Země
Termíny letních školních prázdnin 2017
Země
Termíny letních školních prázdnin 2017
Belgie
1.7.-31.8.
Malta
29.6.-24.9.
Bulharsko
31.5.-15.9.*
Německo
viz tab. níže*
Česká republika
1.7.-1.9.
Nizozemsko
viz tab. níže*
Dánsko
24.6.-8.8.
Polsko
1.7.-31.8.
Estonsko
7.7.-31.8.
Portugalsko
23.6.-15.9.
Finsko
4.6.-11.8.
Rakousko
1.7.-10.9.*
Francie
8.7.-30.8.
Rumunsko
17.6.-10.9.
Chorvatsko
16.6.-3.9.
Řecko
16.6.-9.9.
Irsko
1.7.-31.8.
Slovensko
3.7.-31.8.
Itálie
8.6.-12.9.*
Slovinsko
26.6.-31.8.
Kypr
22.6.-8.9.
Španělsko
20.6.-19.9.*
Litva
31.5.-31.8.
Švédsko
12.6.-20.8.
Lotyšsko
1.6.-31.8.
Velká Británie
viz tab. níže*
Lucembursko
15.7.-14.9.
Norsko
22.6.-20.8.
Maďarsko
16.6.-31.8.
Švýcarsko
1.7.-27.8.

Upřesnění termínů letních školních prázdnin 2017 ve vybraných evropských státech

Termíny
Velká Británie
Anglie
17.7.-5.9.
Severní Irsko
1.7.-31.8.
Skotsko
28.6.-15.8.
Wales
22.7.-3.9.
Nizozemsko
Střední region
8.7.-20.8.
Jižní region
15.7.-27.8.
Severní region
22.7.-3.9.
Bulharsko
Základní škola 1.–4. ročník
31.5.-15.9.
Ostatní ročníky ZŠ a střední školy
30.6.-15.9.
Rakousko
Burgenland, Dolní Rakousko, Vídeň
1.7.-3.9.
Tyrolsko, Vorarlbersko, Korutany, Salcbursko, Horní Rakousko, Štýrsko
8.7.-10.9.
Německo
Bádensko-Württembersko
27.7.-9.9.
Bavorsko
29.7.-11.9.
Berlín
20.7.-1.9.
Braniborsko
20.7.-1.9.
Brémy
22.6.-2.8.
Hamburk
20.7.-30.8.
Hesensko
3.7.-11.8.
Meklenbursko - Přední Pomořansko
24.7.-2.9.
Dolní Sasko
22.6.-2.8.
Severní Porýní - Vestfálsko
17.7.-29.8.
Porýní-Falc
3.7.-11.8.
Sasko
26.6.-4.8.
Sasko-Anhaltsko
26.6.-9.8.
Šlesvicko-Holštýnsko
24.7.-2.9.
Durynsko
26.6.-9.8.
Itálie a Španělsko - mohou být lehké regionální rozdíly
^