Denní svícení v Evropě

Andorra

Potkávací světla jen za zhoršené viditelnosti.

Belgie

Potkávací světla jen za snížené viditelnosti.

Bělorusko

Potkávací světla jen za zhoršené viditelnosti. Také v případě, že vozidlo je vlečeno či vleče jiné motorové vozidla.

Bosna-Hercegovina

Povinné denní svícení celoročně.

Bulharsko

Denní svícení povinné celoročně.

Černá Hora

Denní svícení povinné celoročně.

Dánsko

Denní svícení povinné celoročně.

Estonsko

Denní svícení povinné celoročně.

Finsko

Denní svícení povinné celoročně.

Francie a Monako

Potkávací světla jen za zhoršené viditelnosti. Francouzská vláda doporučuje svítit i za dne. Pro motocykly platí tato povinnost celoročně.

Gibraltar

Potkávací světla jen tmy. Zákaz používání dálkových světel.

Chorvatsko

Denní svícení povinné od poslední říjnové do poslední březnové neděle, tedy od ukončení letního času do jeho začátku. Za zhoršené viditelnosti povinnost celoročně. Motocykly povinné celoročně.

Irsko

Denní svícení povinné celoročně.

Island

Denní svícení povinné celoročně.

Itálie a San Marino

Denní svícení povinné celoročně při jízdě mimo obec. Také za deště, sněžení či jinak snížené viditelnosti. Zadní mlhová světla možno používat jen při dohlednosti snížené na max. 50 metrů, za silného deště či intenzivního sněžení.

Kypr

Jen pro motocykly. Pro automobily povinnost svítit od půlhodiny po západu slunce do půlhodiny před jeho východem. Používání bodových reflektorů je zakázáno.

Lichtenštejnsko

Denní svícení doporučené (potkávací světla).

Litva

Denní svícení povinné celoročně.

Lotyšsko

Denní svícení povinné celoročně.

Lucembursko

Denní svícení není povinné. Povinnost použít potkávací světla platí při dohlednosti na max. 100 metrů (za mlhy, deště či sněžení apod.). V noci je řidič povinen upozornit řidiče, kterého hodlá předjet, krátkým probliknutím dálkovými světly. Při parkování v noci je třeba osvětlit vozidlo obrysovými světly tam, kde není funkční veřejné osvětlení.

Maďarsko

Denní svícení povinné jen při jízdě mimo obec. V zastavěných oblastech platí zákaz používat dálková světla.

Makedonie

Denní svícení povinné celoročně.

Malta

Denní svícení není povinné.

Německo

Potkávací světla jen za zhoršené viditelnosti. Celodenní svícení je však doporučeno.

Nizozemsko

Denní svícení není povinné, ale je doporučené.

Norsko

Denní svícení povinné celoročně.

Polsko

Denní svícení povinné celoročně.

Portugalsko

Denní svícení není povinné.

Rakousko

Povinnost svítit za dne jen pro motocykly. Pro ostatní jen za zhoršené viditelnosti.

Rumunsko

Denní svícení povinné jen při jízdě mimo obec.

Rusko

Denní svícení povinné jen při jízdě mimo obec.

Řecko

Potkávací světla za dne jen za zhoršené viditelnosti. Ve městech platí zákaz používat dálková světla.

Slovensko

Denní svícení povinné celoročně.

Slovinsko

Denní svícení povinné celoročně.

Srbsko

Denní svícení povinné celoročně.

Španělsko

Povinné pro motocykly. Pro ostatní vozidla povinné jen za snížené viditelnosti. V obydlených oblastech platí zákaz používání dálkových světel. Za snížené viditelnosti může řidič použít obrysová či potkávací světla, a to v závislosti na kvalitě osvětlení silnice.

Švédsko

Denní svícení povinné celoročně. Při parkování na silnici za tmy, svítání a soumraku v místech, kde není dostatečné veřejné osvětlení, musí být na vozidla rozsvícena obrysová světla.

Švýcarsko

Denní svícení povinné celoročně.

Turecko

Není povinné celodenní svícení.

Ukrajina

Denní svícení povinné od 1. října do 30. dubna.

Velká Británie

Není povinné. Potkávací světla (případně přední a zadní světla do mlhy) jen za výrazně zhoršené viditelnosti (obecně při dohlednosti pod 100 metrů).

^