Školení osob působících v oblasti dopravní bezpečnosti, rodičů a dobrovolníků

Bezpečí rodin s dětmi a dopravní výchova v rodinách je pro nás významné téma. Ve školách je nyní zřejmá snaha o probuzení, či zvýšení intenzity dopravní výchovy. Tím i téma dopravní výchovy v rodinách nabývá na významu.

Zkušenosti hovoří o tom, že sdílená odpovědnost za výuku dětí mezi rodiči a školou přináší lepší výsledky. Pokud se děti setkají se stejnými informacemi ve škole i doma, vše si rychleji a lépe osvojí.

Snažíme se přenést do rodin tři klíčová témata - děti v roli chodce, v roli cyklisty a v roli pasažéra ve vozidle. Rodičům poskytujeme potřebnou podporu tak, aby mohli nejen učit své děti základům bezpečného pohybu v silničním provozu, ale případně i šířit příslušné znalosti a dovednosti dále.

Školení je rovněž určeno preventistům z řad Policie ČR, strážníkům Městské policie, učitelům základních a mateřských škol, neziskovým organizacím, občanským a zájmovým sdružením, příspěvkovým organizacím, prostě každému, kdo má zájem podílet se na zvyšování bezpečnosti dětí v silničním provozu.

Za podporu projektů šíření dopravní výchovy děkujeme:

  • Statutární město Liberec
  • ŠKODA AUTO a.s.
  • Liberecký kraj

Sledujte naše novinky a náš Facebook, kde uveřejňujeme termíny chystaných seminářů

 Je to důležité, pojďte do toho s námi

Všichni máme svůj kousek odpovědnosti za bezpečnost svou i našich blízkých na silnicích. Podílet se na jejím zvýšení je snadnější, než se může zdát!

 Projekty, na kterých pracujeme

Z dopravní bezpečnosti vybíráme ta nejdůležitější témata. Naše projekty děláme tak, aby měly skutečný efekt. Aplikujeme ověřené a funkční postupy.

 Naše programy, které umíme opravdu dobře

Na řadu našich programů jsme skutečně pyšní a rádi je realizujeme i pro Vás.